Zbornik JTDH 2016

Zbornik konference
Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Proceedings of the Conference on
Language Technologies & Digital Humanities 2016


Vabljeni prispevki / Invited talks


Oliver Čulo:
Contrasting post-editing and human translation along the dimension of term and cognate variation [PDF] [PPT] [VIDEO]

Peter Juel Henrichsen:
Speech Is Golden – On ASR at the Service of the Danish Public Sector [PDF] [PPT] [VIDEO]

Laurent Romary:
The Text Encoding Initiative: 30 Years of Accumulated Wisdom and Its Potential for a Bright Future [PDF] [PPT] [VIDEO]

Niels-Oliver Walkowski:
The Landscape of Digital Annotation and Its Meaning [PDF] [PPT] [VIDEO]

Daniel Zeman:
Universal Dependencies for Slavic Languages [PDF] [PPT] [VIDEO]


Prispevki / Papers


Mihael Arčan, Maja Popović, Paul Buitelaar:
Asistent – A Machine Translation System for Slovene, Serbian and Croatian [PDF] [PPT]

Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem:
Ohranjanje jezikovne zahtevnosti besedil pri prevajanju testov PISA [PDF] [PPT]

Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Iztok Kosem:
Predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino [PDF] [PPT]

Shaun Azzopardi, Albert Gatt, Gordon J. Pace:
Integrating Natural Language and Formal Analysis for Legal Documents [PDF] [PPT]

Narvika Bovcon, Jure Demšar, Aleš Vaupotič:
Organiziranje projekta vizualizacije podatkov [PDF] []

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Tomaž Erjavec, Darja Fišer:
Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil [PDF] [PPT]

Simon Dobrišek, David Čefarin, Vitomir Štruc, France Mihelič:
Preizkus Googlovega govornega programskega vmesnika
pri samodejnem razpoznavanju govorjene slovenščine [PDF] [PPT]

Helena Dobrovoljc:
Povezljivost pravopisnih pravil in slovarja: sanje pravopiscev 20. stoletja [PDF] [PPT]

Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Nataša Logar, Milan Ojsteršek:
Slovenska akademska besedila: prototipni korpus in načrt analiz [PDF] [PPT]

Darja Fišer, Jasmina Smailović, Tomaž Erjavec, Igor Mozetič, Miha Grčar:
Sentiment Annotation of Slovene User-Generated Content [PDF] [PPT]

Polona Gantar, Iza Škrjanec, Darja Fišer,  Tomaž Erjavec:
Slovar tviterščine [PDF] [PPT]

Teja Goli, Eneja Osrajnik, Darja Fišer:
Analiza krajšanja slovenskih sporočil na družbenem omrežju Twitter [PDF] [PPT]

Klemen Kadunc, Marko Robnik-Šikonja:
Analiza mnenj s pomočjo strojnega učenja in slovenskega leksikona sentimenta [PDF] [PPT]

Natalia Korchagina:
Building a Gold Standard for Temporal Entity Extraction from Medieval German Texts [PDF] [PPT]

Iztok Kosem, Tadeja Rozman, Špela Arhar Holdt, Polonca Kocjančič, Cyprian Laskowski:
Šolar 2.0: nadgradnja korpusa šolskih pisnih izdelkov [PDF] [PPT]

Simon Krek, Polona Gantar, Iztok Kosem, Vojko Gorjanc, Cyprian Laskowski:
Baza kolokacijskega slovarja slovenskega jezika [PDF] []

Simon Krek, Polona Gantar, Kaja Dobrovoljc, Iza Škrjanec:
Označevanje udeleženskih vlog v učnem korpusu za slovenščino [PDF] [PPT]

Ivana Lalli Paćelat:
Priprema usporedivih korpusa za usporedbu [PDF] [PPT]

Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Tanja Samardžić, Maja Miličević, Filip Klubička, Filip Petkovski:
Easily Accessible Language Technologies for Slovene, Croatian and Serbian [PDF] [PPT]

Matija Ogrin, Andrejka Žejn:
Strojno podprta kolacija slovenskih rokopisnih besedil: variantna mesta v luči računalniških algoritmov in vizualizacij [PDF] [PPT]

Andrej Pančur:
Popisi prebivalstva Slovenije 1830–1931
Orodje za transkribiranje historičnih demografskih podatkov [PDF] [PPT]

Andrej Pančur:
Označevanje zbirke zapisnikov sej slovenskega parlamenta s smernicami TEI [PDF] [PPT]

Damjan Popič, Darja Fišer, Katja Zupan, Polona Logar:
Raba vejice v uporabniških spletnih vsebinah [PDF] [PPT]

Anja Ragolič:
EAGLE − Medomrežje Europeana antične grške in latinske epigrafike. Digitalni dostop do antičnih napisnih spomenikov [PDF] [PPT]

Benjamin Štular, Franco Niccolucci, Julian Richards:
ARIADNE: povezani odprti podatki (LOD) v praksi [PDF] [PPT]

Aleš Vaupotič, Marco Buziol, Narvika Bovcon:
Digital Video in Digital Humanities Methodology: A Case Study [PDF] []

Maja Vičič Krabonja:
Digitalna humanistika v šoli [PDF] [PPT]

Katja Zupan, Tomaž Erjavec:
Generiranje kritičnih prepisov s strojnim prevajanjem na ravni znakov [PDF] [PPT]

Jerneja Žganec Gros, Boštjan Vesnicer, Simon Rozman, Peter Holozan, Tomaž Šef:
Sintetizator govora za slovenščino eBralec [PDF] [PPT]

Andrej Žgank, Darinka Verdonik, Mirjam Sepesy Maučec:
Razpoznavanje tekočega govora v slovenščini z bazo predavanj SI TEDx-UM [PDF] [PPT]


Povzetki / Abstracts


Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec, Simon Krek:
Pretvorba korpusa ssj500k v Univerzalno odvisnostno drevesnico za slovenščino [PDF] [PPT]

Mario Hibert:
What is critical in digital humanities? [PDF] [PPT]

Marijana Janjić, Sara Librenjak, Kristina Kocijan:
Asian Language Teaching and Learning – The Influence of Technology on Students’ Skills in SL Classroom [PDF] [PPT]

Bojan Kastelic, Mateja Belak, Andrej Pleterski, Benjamin Štular, Miran Erič:
Zbiva in EWD, spletni orodji za arheološke raziskave [PDF] [PPT]

Simon Krek, Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Vojko Gorjanc:
Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres [PDF] [PPT]

Drago Kunej:
Digitalizacija in uporaba digitalnega etnomuzikološkega zvočnega gradiva – izkušnje Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU [PDF] [PPT]

Aleš Lazar, Sonja Ifko:
Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine [PDF] [PPT]

Nikola Ljubešić, Tanja Samardžić, Maja Miličević:
Analysing Spatial Distribution of Linguistic Variables in Geoencoded Tweets from Croatia, Bosnia, Montenegro and Serbia [PDF] [PPT]

Slobodan Mandić:
The First World War on the Web – The Case of Serbia [PDF] [PPT]

Matija Ogrin, Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek:
Od znanstvenokritične izdaje do repozitorija rokopisov
Dosežki, možnosti in načrti [PDF] [PPT]

Stevan Ostrogonac, Branislav Popović, Milan Sečujski:
The Use of Semantic Word Classes in Document Classification [PDF] [PPT]

Andrej Pančur, Bogomir Rožman:
Dolgotrajno ohranjanje raziskovalnih podatkov v manjših raziskovalnih infrastrukturah
Uporaba odprtokodne aplikacije Archivematica [PDF] [PPT]

Dan Podjed, Saša Babič, Tatiana Bajuk Senčar, Alenka Bezjak Mlakar, Gregor Burger, Jurij Fikfak, Jože Guna, Marko Maver, Matevž Pogačnik, Emilija Stojmenova Duh, Uroš Žolnir:
Razvoj aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti [PDF] [PPT]

Tadeja Rozman, Špela Arhar Holdt, Senja Pollak, Iztok Kosem:
Luščenje in jezikoslovna analiza kolokacij iz korpusa Šolar [PDF] [PPT]

Miha Seručnik:
Historična topografija Slovenije [PDF] [PPT]

Gregor Strle, Matija Marolt:
Language Technologies in Humanities: Computational Semantic Analysis in Folkloristics [PDF] [PPT]

Tatjana Veljanovski, Žiga Kokalj:
Slikovna retrospektiva porušenega Breginja in analiza pokrajinskih sprememb [PDF] [PPT]


Študentski prispevki / Student Papers


Miha Helbl, Žiga Domevšček:
Gradnja in analiza petjezičnega korpusa podnaslovov govorov TED [PDF] [PPT]

Katerina Pertot, Maja Petrovčič, Nika Strojan:
#Analiza novih komunikacijskih elementov na družbenem omrežju @Twitter [PDF] [PPT]

Jure Škerl:
Razdvoumljanje besednega pomena pri strojnih prevajalnikih Amebis Presis, Google Translate in MT@EC [PDF] [PPT]

Anja Tavčar, Ines Čeligoj Pregelj, Miha Pompe:
Korpus študentov prevajanja MetaTrans [PDF] [PPT]


Študentski povzetki / Student Abstracts


Lucija Dačić:
Literature Reloaded: using databases to explore literary trends [PDF] [PPT]

Jernej Rihter:
Digitalna arheologija? Primer uporabe digitalnih orodij za analizo arheološkega najdišča [PDF] [PPT]