KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2024

19. in 20. september 2024
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

 

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI organiziramo bienalno mednarodno konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”. Konferenca se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016. Organizacijski odbor konference letos upravlja ZRC SAZU, organizacija pa poteka v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki bo dogodek gostila 19. in 20. 9. 2024.

 

 1. Tematska področja
 2. Pomembni datumi
 3. Predkonferenčni dogodki
 4. Navodila za avtorje
 5. Organizatorji

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

 • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
 • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
 • digitalna humanistika in zgodovinopisje, literarne vede, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
 • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljeni predavanji, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco. Uradna jezika konference bosta slovenščina in angleščina.

Vabljeni predavanji bosta objavljeni kasneje.

 

Predkonferenčni dogodki

Dan pred konferenco, 18. septembra 2024, organiziramo dva predkonferenčna dogodka (natančen urnik še pride):

Zadnja postaja CLASSLA Express – serije delavnic, na katerih udeleženci raziskujejo korpuse južnoslovanskih jezikov z uporabo konkordančnikov CLARIN.SI (Skopje TBA, Zagreb 19. april, Rijeka 26. april, Beograd 29. maj, Ljubljana 18. september).

Skupni sestanek središč CLASSLA (center znanja za južnoslovanske jezike) in ReLDI Centre Belgrade, namenjen razpravi o bodočih organizacijskih, infrastrukturnih in splošnih usmeritvah obeh organizacij ter nasploh mreženju raziskovalcev, ki se zanimajo za južnoslovanske jezike.

Pomembni datumi

  • 1. 3. 2024: prvi klic za prispevke
  • 17. 5. 2024: rok za oddajo prispevkov in povzetkov
  • 5. 7. 2024: obvestilo o sprejetju prispevka / povzetka
  • 23. 8. 2024: oddaja končnega prispevka / povzetka
  • 23. 8. 2024: rok za registracijo
  • 18. 9. 2024: predkonferenčni dogodki oz. delavnice
  • 19. in 20. 9. 2024: konferenca JTDH 2024

Navodila za prispevke

Za konferenco zbiramo tako razširjene povzetke kot tudi polne prispevke. Razširjeni povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, polni prispevki pa v konferenčnem zborniku. Oboji bodo ob začetku konference objavljen na konferenčni spletni strani pod licenco Creative Commons. Avtorjem prepuščamo odločitev, ali bodo razširjeni povzetek oz. polni prispevek v recenziranje oddali anonimizirano ali ne.

Uradna jezika konference sta slovenščina in angleščina.

Predloge prispevkov bodo objavljene v sledečih dneh.

Prispevke zbiramo preko platforme EasyChair na tej povezavi.

Avtorji študentskih (polnih) prispevkov naj ob oddaji to označijo tako, dodajo ključno besedo (keyword) “študentski prispevek”. Pri študentskih prispevkih morajo biti vsi avtorji do- ali podiplomski študenti. Ti prispevki bodo imeli na konferenci svojo sekcijo, izbran in nagrajen pa bo tudi najboljši študentski prispevek.

Organizacija

Organizacijski odbor

 • Jerneja Fridl, predsednica OO, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
 • Miha Peče, ZRC SAZU
 • Miha Seručnik, ZRC SAZU
 • Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Ana Cvek, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Simon Dobrišek, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Katja Meden, Institut “Jožef Stefan”
 • Kaja Dobrovoljc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

Programski odbor

Predsedstvo programskega odbora

 • Špela Arhar Holdt (predsednica PO, predstavnica CJVT), Filozofska fakulteta in Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Slavko Žitnik (predstavnik SDJT), Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Darja Fišer (predstavnica CLARIN.SI), Inštitut za novejšo zgodovino
 • Tomaž Erjavec (predstavnik CLARIN.SI), Institut “Jožef Stefan”
 • Jakob Lenardič (predstavnik DARIAH-SI), Inštitut za novejšo zgodovino
 • Matej Klemen (študentska sekcija), Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Tina Munda (študentska sekcija), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 • David Bordon (študentska sekcija), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani