Sorodna združenja

Sorodna društva in skupine


V Sloveniji:

Dogodki:

  • Solomonov seminar, seminarji na temo računalništva in umetne inteligence potekajo enkrat mesečno na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani
  • Lingvistični krožek, ponedeljkova jezikoslovna srečanja z dolgoletno tradicijo gostijo domače in tuje predavatelje na Filozofski fakulteti v Ljubljani

Mednarodna združenja:

  • EACL: The European Chapter of the Association for Computational Linguistics
  • ElsNet: European Network of Excellence in Human Language Technologies
  • EAMT: European Association for Machine Translation
  • Euralex: European Association for Lexicography
  • ACL: Association for Computational Linguistics
  • ACH: Association for Computers and the Humanities
  • TEI: Text Encoding Initiative
  • ALTA: Australasian Language Technology Association