2. posvet

2. posvet društva

Posvet “Vsi označeni, vsi drugačni?
Koper, april 2008


VABILO

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vas vabi na drugi posvet o jezikoslovnem označevanju slovenščine z naslovom:

Vsi označeni, vsi drugačni? (Posvet o sistemih oblikoskladenjskega označevanja za slovenščino)

ki bo v petek, 4. aprila 2008, ob 11. uri na Fakulteti za humanistične vede Koper, v predavalnica Burja 1.


Urnik prireditve:

11:00            dr. Vesna Mikolič: Dobrodošlica

11:05            dr. Marko Stabej: Uvodni nagovor

11:10            dr. Tomaž Erjavec: Jezikoslovno označevanje slovenščine: metode in viri

11:30            dr. Primož Jakopin: Oblikoslovni označevalnik korpusa Beseda

11:50            Simon Krek: Kratek pregled jezikoslovnih zadreg pri oblikoslovnem označevanju slovenščine

12.10            Odmor za kavo

12.30            Posvet o virih in orodjih za oblikoslovno označevanje slovenščine (povezuje MS)

14.00            Zaključna pogostitev (kava, pecivo)


 Nekaj besed o tem, čemu posvet:

Slovenščina kot jezik ima zgodovinsko gledano izjemen položaj. Je uradni jezik države Slovenije in Evropske unije, iz leta v leto se povečuje število njegovih govorcev in govork. Toda za polno delovanje jezika v sodobnih razmerah je nujno, da je dobro opremljen, zlasti če si želimo bogato jezikovno življenje tudi v naslednjih desetletjih. Dobra opremljenost pomeni usposobljenost jezika in govorcev za vse, tudi najzahtevnejše jezikovne in sporazumevalne naloge. Za to so na prvem mestu potrebni kakovostni, ustrezni in zanesljivi podatki o jeziku, o jezikovnih navadah in potrebah govorečih. Šele s takimi podatki lahko zasnujemo dobre in delujoče jezikovne priročnike, pa tudi druge jezikovne pripomočke, ki jih omogoča sodobna tehnologija in uporabnikom jezika lajšajo vsakdanje življenje.

Pri gradnji korpusov, ki so osnovni vir podatkov o rabi realnega jezika, je pri vsakem jeziku v izhodišču oblikovanje tabele oznak, ki opredeljujejo oblikoslovne in deloma skladenjske kategorije, ki jih zaradi možnosti zahtevnejših postopkov obdelovanja jezikovnih podatkov pripisujemo posameznim besedam v korpusih. Za slovenščino obstaja več naborov oznak, tokratni posvet pa je namenjen primerjavi različnih sistemov označevanja ter pogovoru o razlikah med njimi zaradi možne skupne rabe orodij in virov. Kot predpripravo na posvet si udeleženci lahko ogledajo vire in orodja na spletnih straneh: http://nl.ijs.si/jos ter http://bos.zrc-sazu.si/oblikoslovno_oznacevanje.html.

Posvet bo potekal v obliki moderiranega pogovora, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirani. Morebitne sklepe posveta bomo v obliki javne izjave objavili na spletnih straneh Slovenskega društva za jezikovne tehnologije.