O društvu

O društvu SDJT

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je bilo ustanovljeno 1998 in združuje vse, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami z raziskovalnega, razvojnega, pedagoškega ali uporabniškega vidika ali jih jezikovne tehnologije zanimajo. Delo društva je usmerjeno predvsem k jezikovnim tehnologijam za slovenski jezik. Od leta 2011 ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Društvo ima 120 članov.


Društveni dogodki

  • Konference o jezikovnih tehnologijah (in, od 2016 dalje, tudi o digitalni humanistiki) potekajo vsako drugo leto. Zborniki recenziranih prispevkov so dostopni na spletu.
  • JOTA (jezikovnotehnološki abonma) gosti domače in tuje predavatelje. Srečanja potekajo približno enkrat mesečno, večinoma na Fakuteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Videoposnetki predavanj so od 2018 dostopni na Videolectures.NET.
  • Občni zbori društva potekajo vsako leto v okviru kakšnega zanimivega jezikovnotehnološkega dogodka.
  • Posveti društva so potekali 2007 in 2008 in so predstavili dosežke in načrte jezikovnotehnološke skupnosti v Sloveniji.

Jezikovne tehnologije v Sloveniji in po svetu