3. posvet

3. posvet društva

Posvet “Est modus in korpus: ni korpusov brez divizij” (Posvet o vrstah korpusov in njihovi gradnji)
Ljubljana, oktober 2008


VABILO

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vas vabi na tretji posvet društva:

“Est modus in korpus: ni korpusov brez divizij” (Posvet o vrstah korpusov in njihovi gradnji)

ki bo v petek, 17. oktobra 2008, ob 14:30 na Institutu “Jožef Stefan”, v Kolarjevi predavalnici.


Urnik prireditve:

14:30            dr. Marko Stabej: Uvodni nagovor

14:35            dr. Nataša Logar: Pregled korpusov za slovenščino

14:50            dr. Špela Vintar: Pregled orodij za izdelavo korpusov

15:05            Posvet o različnih vrstah korpusov za slovenščino in njihovi gradnji (povezuje M. S.)

16:00            Zaključek prireditve in pogostitev


Nekaj besed o tem, čemu posvet:

Slovenščina kot jezik ima zgodovinsko gledano izjemen položaj. Je uradni jezik države Slovenije in Evropske unije, iz leta v leto se povečuje število njegovih govorcev in govork. Toda za polno delovanje jezika v sodobnih razmerah je nujno, da je dobro opremljen, zlasti če si želimo bogato jezikovno življenje tudi v naslednjih desetletjih. Dobra opremljenost pomeni usposobljenost jezika in govorcev za vse, tudi najzahtevnejše jezikovne in sporazumevalne naloge. Za to so na prvem mestu potrebni kakovostni, ustrezni in zanesljivi podatki o jeziku, o jezikovnih navadah in potrebah govorečih. Šele s takimi podatki lahko zasnujemo dobre in delujoče jezikovne priročnike, pa tudi druge jezikovne pripomočke, ki jih omogoča sodobna tehnologija in uporabnikom jezika lajšajo vsakdanje življenje.

Posvet bo potekal v obliki moderiranega pogovora, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirani. Morebitne sklepe posveta bomo v obliki javne izjave objavili na spletnih straneh Slovenskega društva za jezikovne tehnologije.