JTIU

Informacije in gradiva o jezikovnotehnološkem izobraževanju za učitelje v letu 2014 najdete na tej povezavi.