1. posvet

1. posvet društva

Posvet “Čas za vire se izteka …
Maribor, oktober 2007


VABILO

Spoštovane kolegice in kolegi,

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vas vabi na posvet o jezikovnih virih za slovenski jezik z naslovom

Čas za vire se izteka …,

ki bo v petek, 26. oktobra 2007, ob 10. uri, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, Smetanova ul. 17, v novem objektu G2 v 2. nadstropju, predavalnica Delta.

Zemljevid najdete tukaj.


Urnik prireditve:

10.00            Uvodni nagovor

10.05            Marko Stabej: Čas za vire se izteka …

10.15            Zdravko Kačič: Govorne tehnologije in jezikovni viri

10.25            Simon Krek: Osnovna opremljenost jezika s prostodostopnimi (pisnimi) viri in njihova standardizacija

10.35            Pogovor o jezikovnih virih za slovenski jezik, vodi Marko Stabej

11.30            Odmor za kavo

11.50            Nadaljevanje pogovora

13.00            Zaključna pogostitev (kava, pecivo)


Nekaj besed o tem, čemu posvet:

Slovenščina kot jezik ima zgodovinsko gledano izjemen položaj. Je uradni jezik države Slovenije in Evropske unije, iz leta v leto se povečuje število njegovih govorcev in govork. Toda za polno delovanje jezika v sodobnih razmerah je nujno, da je dobro opremljen, zlasti če si želimo bogato jezikovno življenje tudi v naslednjih desetletjih. Dobra opremljenost pomeni usposobljenost jezika in govorcev za vse, tudi najzahtevnejše jezikovne in sporazumevalne naloge. Za to so na prvem mestu potrebni kakovostni, ustrezni in zanesljivi podatki o jeziku, o jezikovnih navadah in potrebah govorečih. Šele s takimi podatki lahko zasnujemo dobre in delujoče jezikovne priročnike, pa tudi druge jezikovne pripomočke, ki jih omogoča sodobna tehnologija in uporabnikom jezika lajšajo vsakdanje življenje.

Slovensko prizorišče je bilo v zadnjem desetletju glede uveljavljanja sodobnih tehnologij pri zbiranju in obdelovanju jezikovnih podatkov kar živahno. L. 1998 je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za jezikovne tehnologije, ki je odslej – med drugim – vsaki dve leti soorganiziralo konferenco Jezikovne tehnologije za slovenski jezik. Različne ustanove in nekatera podjetja v Sloveniji lahko pokažejo bogato bero akademskih in uporabnih rezultatov s področja jezikovnih virov in tehnologij. Po drugi strani pa se zdi v Sloveniji še vedno premalo uveljavljeno temeljno spoznanje, da brez kvalitetnih virov in upoštevanja dejanskih potreb jezikovne skupnosti ni mogoče pričakovati nadaljnjega polnega razvoja slovenščine, slovenske jezikovne skuposti, pa tudi države Slovenije ne.

S posvetom želimo zato po eni strani opozoriti širšo javnost na dosežke in načrte jezikovnotehnološke skupnosti v Sloveniji. Po drugi strani pa želimo odpreti debato o tem, katere potrebe in nadaljnji cilji so vsem akterjem skupni in jih bomo torej morda lahko opredelili kot stvar nacionalnega interesa, kateri cilji pa so bolj zadeva komercialnih in akademskih interesov posameznih akterjev.

Posvet bo potekal v obliki moderiranega pogovora, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirani. Morebitne sklepe posveta bomo v obliki javne izjave objavili na spletnih straneh Slovenskega društva za jezikovne tehnologije.


SKLEPI 

Zbralo se nas je okoli 30 razpravljalcev in poslušalcev. Debata je med drugim pokazala, da:

 • so taka srečanja dobrodošla, saj dopolnjujejo akademsko dogajanje s tega področja in omogočajo pogovor med vsemi, ki jih to področje zanima;

 • zainteresirano občinstvo potrebuje razvidne in sveže informacije na enem mestu o tem:

 • kateri jezikovni viri za slovenščino so na razpolago, v kakšni obliki, na kakšen način in pri kateri ustanovi ali posamezniku jih je mogoče dobiti;

 • kateri jezikovni viri se v javno financiranih projektih (pa tudi v komercialnih, kolikor je to mogoče) pripravljajo;

 • bi bilo pri 100 % javno financiranih virih potrebno zagotoviti njihovo javno dostopnost v dokumentirani in razvidni obliki;

 • je potreben strokoven dogovor o prioritetah na področju infrastrukture jezikovnih virov za slovenščino; dogovor bomo poskušali dosegati v okviru društva in ga tudi promovirali v akademski, strokovni, politični in splošni javnosti;

 • obstaja velika potreba po pomoči pri gradnji in uporabi jezikovnih virov za pedagoške, raziskovalne in strokovne namene, še posebej za tiste, ki se s tem področjem šele začenjajo ukvarjati.

Predlog sklepov:

 • SDJT pripravi spletno anketo o razpoložljivih virih za slovenski jezik in jo naslovi na slovenske ustanove; rezultate objavi na dopoldnjenih društvenih spletnih straneh.

 • SDJT pripravi naslednje podobno srečanje, predvidoma konec februarja 2008; glavna tema naj bi bila standardizacija nabora oblikoskladenjskih oznak za slovenščino, v okviru tega predstavitev delnih rezultatov projekta JOS (jezikoslovno označevanje slovenščine) in debata.

 • SDTJ pripravi delavnice o gradnji in rabi jezikovnih virov za različne ciljne publike.

 • SDJT se za denarno podporo pri organizaciji nadaljnjih pogovorov in delavnic na temo jezikovnih virov za slovenščino prijavi na razpis, ki ga bo v decembru predvidoma objavil Sektor za slovenski jezik.

Zapisal: Marko Stabej