Članarine

Članarina Slovenskega društva za jezikovne tehnologije za leto 2021 znaša 20 € za zaposlene člane oz. 10 € za študente, upokojence in brezposelne.

Člani samoplačniki članarino poravnate z nakazilom na transakcijski račun društva (Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana; IBAN SI56 0204 5005 2081 528, BIC LJBASI2X). Po prejetem nakazilu bomo račun s potrdilom o plačilu posredovali na elektronski naslov, ki ga uporabljate za prejemanje društvenih obvestil. Če želite, da vam račun pošljemo tudi v tiskani obliki, prosimo, da nam to sporočite po elektronski pošti.

Člani, ki vam članarino poravna ustanova, v kateri ste zaposleni, nam svoje podatke, naziv delodajalca in kontaktno osebo za izdajo naročilnice sporočite na društveni elektronski naslov sdjt@ijs.si, da uredimo vse potrebno za izdajo ponudbe za naročilnico oz. e-računa.

Nove člane prosimo, da obenem izpolnijo tudi pristopno izjavo.