Urnik / Timetable

JTDH 2016

Četrtek / Thursday, 29. 9. 2016
Petek / Friday, 30. 9. 2016
Sobota / Saturday, 1. 10. 2016

Četrtek / Thursday, 29. 9. 2016

8.30-9.00Registracija / Registration
9.00-9.30Otvoritev / Opening (predavalnica / room: 34)
9.30-10.30
Vabljeno predavanje / Invited lecture
(predavalnica / room: 34, predsednik / chair: Tomaž Erjavec)
Daniel Zeman,
Universal Dependencies for Slavic Languages
Prispevek / Paper [PDF]
Predstavitev / Presentation [PDF]
10.30-11.00Odmor za kavo / Coffee break
11.00-12.30Paralelna sekcija 1A / Parallel session 1A
(predavalnica / room: 34, predsednica / chair: Darja Fišer)
11.00 - 11.20Mihael Arčan, Maja Popović, Paul Buitelaar:
Asistent – A Machine Translation System for Slovene, Serbian and Croatian
[PDF]
11.20 - 11.40Shaun Azzopardi, Albert Gatt, Gordon Pace:
Integrating Natural Language and Formal Analysis for Legal Documents
[PDF]
11.40 - 12.00Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Tanja Samardžić, Maja Miličević, Filip Klubička, Filip Petkovski:
Easily Accessible Language Technologies for Slovene, Croatian and Serbian
[PDF]
12.00 - 12.15Nikola Ljubešić, Tanja Samardžić, Maja Miličević:
Analysing spatial distribution of linguistic variables in geoencoded tweets from Croatia, Bosnia, Montenegro and Serbia
[PDF]
12.15 - 12.30Marijana Janjić, Sara Librenjak, Kristina Kocijan:
Asian language teaching and learning - the influence of technology on students’ skills in SL classroom [PDF]
11.00-12.30Paralelna sekcija 1B / Parallel session 1B
(predavalnica / room: 18, predsednik / chair: Andrej Pančur)
11.00 - 11.20Slobodan Mandić:
The First World War on the Web - The Case of Serbia
[PDF]
11.20 - 11.40Aleš Vaupotič, Marco Buziol, Narvika Bovcon:
Digital Video in Digital Humanities Methodology: A Case Study
[PDF]
11.40 - 12.00Narvika Bovcon, Jure Demšar, Aleš Vaupotič:
Organiziranje projekta vizualizacije podatkov
[PDF]
12.00 - 12.15Gregor Strle, Matija Marolt:
Language technologies in humanities: computational semantic analysis in folkloristics
[PDF]
12.15 - 12.30Mario Hibert:
What is critical in digital humanities?
[PDF]
12.30-13.30Odmor za kosilo / Lunch break
13.30-14.30Vabljeno predavanje / Invited lecture
(predavalnica / room: 34, predsednik / chair: Miha Seručnik)
Niels-Oliver Walkowski,
The Landscape of Digital Annotations and Its Meaning
Prispevek / Paper [PDF]
Predstavitev / Presentation [PDF]
14.30-15.00Odmor za kavo / Coffee break
15.00-16.30Paralelna sekcija 2A / Parallel session 2A
(predavalnica / room: 34, predsednica / chair: Špela Arhar Holdt)
15.00 - 15.20Darja Fišer, Jasmina Smailović, Tomaž Erjavec, Miha Grčar, Igor Mozetič:
Sentiment Annotation of the Janes Corpus of Slovene User-Generated Content
[PDF]
15.20 - 15.40Natalia Korchagina:
Building a Gold Standard for Temporal Entity Extraction from Medieval German Texts
[PDF]
15.40 - 16.00Ivana Lalli Paćelat:
Priprema usporedivih korpusa za usporedbu
[PDF]
16.00 - 16.15Stevan Ostrogonac, Branislav Popović, Milan Sečujski:
The Use of Semantic Word Classes in Document Classification
[PDF]
16.15 - 16.30-
15.00-16.30Paralelna sekcija 2B / Parallel session 2B
(predavalnica / room: 18, predsednica / chair: Mojca Šorn)
15.00 - 15.20Anja Ragolič:
Eagle - Medomrežje Europeana antične grške in latinske epigrafike. Digitalni dostop do antičnih napisnih spomenikov
[PDF]
15.20 - 15.40Maja Vičič Krabonja:
Digitalna humanistika v šoli
[PDF]
15.40 - 16.00Andrej Pančur:
Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931: Orodje za transkribiranje historičnih demografskih podatkov
[PDF]
16.00 - 16.15Aleš Lazar, Sonja Ifko:
Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine
[PDF]
16.15 - 16.30Andrej Pančur, Bogomir Rožman:
Dolgotrajno ohranjanje raziskovalnih podatkov v manjših raziskovalnih infrastrukturah: Uporaba odprtokodne aplikacije Archivematica
[PDF]
16.30-17.30Sponzorska sekcija / Presentations of sponsors
(predavalnica / room: 18, predsednica / chair: Jerneja Žganec Gros)
Alpineon, Mikrografija, Uniport

Petek / Friday, 30. 9. 2016

9.00-9.30Registracija / Registration
9.30-10.30Vabljeno predavanje / Invited lecture
(predavalnica / room: 34, predsednik / chair: Jurij Hadalin)
Laurent Romary,
The Text Encoding Initiative: 30 years of accumulated wisdom and its potential for a bright future
Prispevek / Paper [PDF]
Predstavitev / Presentation [PDF]
10.30-11.00Odmor za kavo / Coffee break
11.00-12.30Paralelna sekcija 3A / Parallel session 3A
(predavalnica / room: 34, predsednik / chair: Marko Robnik Šikonja)
11.00 - 11.20Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Tomaž Erjavec, Darja Fišer:
Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil
[PDF]
11.20 - 11.40Polona Gantar, Iza Škrjanec, Darja Fišer, Tomaž Erjavec:
Slovar tviterščine
[PDF]
11.40 - 12.00Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Iztok Kosem:
Predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino
[PDF]
12.00 - 12.15Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec, Simon Krek:
Pretvorba korpusa ssj500k v Univerzalno odvisnostno drevesnico za slovenščino
[PDF]
12.15 - 12.30Simon Krek, Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Vojko Gorjanc: Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres
[PDF]
11.00-12.30Paralelna sekcija 3B / Parallel session 3B
(predavalnica / room: 18, predsednik / chair: Marko Stabej)
11.00 - 11.20Simon Krek, Polona Gantar, Kaja Dobrovoljc, Iza Škrjanec:
Označevanje udeleženskih vlog v učnem korpusu za slovenščino
[PDF]
11.20 - 11.40Helena Dobrovoljc:
Povezljivost pravopisnih pravil in slovarja: sanje pravopiscev 20. stoletja
[PDF]
11.40 - 12.00Andrej Pančur:
Označevanje zbirke zapiskov sej slovenskega parlamenta s smernicami TEI
[PDF]
12.00 - 12.15Bojan Kastelic, Mateja Belak, Andrej Pleterski, Benjamin Štular, Miran Erič:
Zbiva in EWD, spletni orodji za arheološke raziskave
[PDF]
12.15 - 12.30Tadeja Rozman, Špela Arhar Holdt, Senja Pollak, Iztok Kosem:
Luščenje in jezikoslovna analiza kolokacij iz korpusa Šolar
[PDF]
12.30-13.30Odmor za kosilo / Luch break
13.30-14.30Vabljeno predavanje / Invited lecture
(predavalnica / room: 34, predsednik / chair: Simon Krek)
Peter Juel Henrichsen,
Speech is Golden - on ASR at the Service of the Danish Public Sector
Prispevek / Paper [PDF]
Predstavitev / Presentation [PDF]
14.30-15.00Odmor za kavo / Coffee break
15.00-16.30Paralelna sekcija 4A / Parallel session 4A
(predavalnica / room: 34, predsednica / chair: Helena Dobrovoljc)
15.00 - 15.20Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Nataša Logar, Milan Ojsteršek:
Slovenska akademska besedila: prototipni korpus in načrt analiz
[PDF]
15.20 - 15.40Klemen Kadunc, Marko Robnik-Šikonja:
Analiza mnenj s pomočjo strojnega učenja in slovenskega leksikona sentimenta
[PDF]
15.40 - 16.00Katja Zupan, Tomaž Erjavec:
Generiranje kritičnih prepisov s strojnim prevajanjem na ravni znakov
[PDF]
16.00 - 16.15Dan Podjed, Saša Babič, Tatiana Bajuk Senčar, Alenka Bezjak Mlakar, Gregor Burger, Jurij Fikfak, Jože Guna, Marko Maver, Matevž Pogačnik, Emilija Stojmenova, Uroš Žolnir:
Razvoj aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti
[PDF]
16.15 - 16.30Tatjana Veljanovski, Žiga Kokalj:
Slikovna retrospektiva porušenega Breginja in analiza pokrajinskih sprememb
[PDF]
15.00-16.30Paralelna sekcija 4B / Parallel session 4B
(predavalnica / room: 18, predsednik / chair: France Mihelič)
15.00 - 15.20Andrej Žgank, Darinka Verdonik,Mirjam Sepesy Maučec:
Razpoznavanje tekočega govora v slovenščini z bazo predavanj SI TEDx-UM
[PDF]
15.20 - 15.40Jerneja Žganec Gros, Boštjan Vesnicer, Simon Rozman, Peter Holozan, Tomaž Šef:
Sintetizator govora za slovenščino eBralec
[PDF]
15.40 - 16.00Simon Dobrišek, David Čefarin, Vitomir Štruc, France Mihelič:
Preizkus Googlovega govornega programskega vmesnika pri samodejnem razpoznavanju govorjene slovenščine
[PDF]
16.00 - 16.15Miha Seručnik:
Historična topografija Slovenije
[PDF]
16.15 - 16.30Drago Kunej:
Digitalizacija in uporaba digitalnega etnomuzikološkega zvočnega gradiva – izkušnje Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU
[PDF]
16.30-18.00Panel "Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe" (predavalnica / room: 34)
Panel bo povezovala Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Govorci in govorke:
1. Urban Bren, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
2. Miro Romih, Amebis, d. o. o., Kamnik
3. Mojca Žagar Karer, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
4. Katja Benevol Gabrijelčič, Islovar
5. Sašo Dolenc, Kvarkadabra
6. Katarina Krapež, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
20.00-22.00Večerja / Dinner

Večerja / Dinner: Hotel Cubo, Slovenska cesta 15. [map]

Sobota / Saturday, 1. 10. 2016

9.30-9.45Registracija / Registration
9.45-10.30Vabljeno predavanje / Invited lecture
(predavalnica / room: 34, predsednica / chair: Špela Vintar)
Oliver Čulo,
Contrasting post-editing and human translation along the dimension of term translation
Prispevek / Paper [PDF]
Predstavitev / Presentation [PDF]
10.30-11.00Odmor za kavo / Coffee break
11.00-12.30Paralelna sekcija 5A / Parallel session 5A
(predavalnica / room: 34, predsednica / chair: Špela Vintar)
11.00 - 11.20Benjamin Štular, Franco Niccolucci, Julian Richards:
ARIADNE: povezani odprti podatki (LOD) v praksi
[PDF]
11.20 - 11.40Iztok Kosem, Tadeja Rozman, Špela Arhar Holdt, Polonca Kocjančič, Cyprian Laskowski: Šolar 2.0: nadgradnja korpusa šolskih pisnih izdelkov
[PDF]
11.40 - 12.00Simon Krek, Polona Gantar, Iztok Kosem, Vojko Gorjanc, Cyprian Laskowski:
Baza kolokacijskega slovarja slovenskega jezika
[PDF]
12.00 - 12.20Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem:
Ohranjanje jezikovne zahtevnosti besedil pri prevajanju testov PISA
[PDF]
11.00-12.30Paralelna sekcija 5B / Parallel session 5B
(predavalnica / room: 18, predsednik / chair: Vojko Gorjanc)
11.00 - 11.20Teja Goli, Eneja Osrajnik, Darja Fišer:
Analiza krajšanja slovenskih sporočil na družbenem omrežju Twitter
[PDF]
11.20 - 11.40Damjan Popič, Darja Fišer, Katja Zupan, Polona Logar:
Raba vejice v uporabniških spletnih vsebinah
[PDF]
11.40 - 12.00Matija Ogrin, Andrejka Žejn:
Strojno podprta kolacija slovenskih rokopisnih besedil. Variantna mesta v luči računalniških algoritmov in vizualizacij
[PDF]
12.00 - 12.15Matija Ogrin, Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek:
Od znanstvenokritične izdaje do repozitorija rokopisov. Dosežki, možnosti in načrti
[PDF]
12.30-13.30Odmor za kosilo / Lunch break
13.30-14.40Študentska sekcija 1 / Student session 1
(predavalnica / room: 34, predsednica / chair: Kaja Dobrovoljc)
13.30 - 13.50Anja Tavčar, Ines Čeligoj Pregelj, Miha Pompe:
Korpus študentov prevajanja MetaTrans
[PDF]
13.50 - 14.10Jure Škerl:
RBP pri strojnih prevajalnikih Amebis Presis, Google Translate in MT@EC
[PDF]
14.10 - 14.25Lucija Dačić:
Literature Reloaded: using databases to explore literary trends
[PDF]
14.25 - 14.40Jernej Rihter:
Digitalna arheologija? Primer uporabe digitalnih orodij za analizo arheološkega najdišča
[PDF]
14.40-15.00Odmor za kavo / Coffee break
15.00-15.40Študentska sekcija 2 / Student session 2
(predavalnica / room: 34, predsednica / chair: Kaja Dobrovoljc)
15.00 - 15.20Miha Helbl, Žiga Domevšček:
Gradnja in analiza petjezičnega korpusa podnaslovov govorov TED
[PDF]
15.20 - 15.40Katerina Pertot, Maja Petrovčič, Nika Strojan:
#Analiza novih komunikacijskih elementov na družbenem omrežju @Twitter
[PDF]
15.40-16.00Zaključek konference s podelitvijo študentske nagrade / Conference closing with best student paper award
(predavalnica / room: 34)
16.00-18.00SDJT občni zbor
(predavalnica / room: 34)