Obvestila


Vabilo na tretjo Joto nove sezone (2017/18)
Lepo vabljeni na tretje predavanje, na katerem bo Geraint A. Wiggins (Queen Mary University of London) predstavil svoje delo na področju računalniške ustvarjalnosti. Predavanje bo 22. 11. 2017 ob 14.00 v Oranžni sobi na Institutu “Jožef Stefan” in bo potekalo v angleščini.

Naslov predavanja:
Creativity, deep symbolic learning, and the information dynamics of thinking
I present a hypothetical theory of cognition which is based on the principle that mind/brains are information processors and compressors, that are sensitive to certain measures of information content, as defined by Shannon (1948). The model is intended to help explicate processes of anticipatory and creative reasoning in humans and other higher animals. The model is motivated by the evolutionary value of prediction in information processing in an information-overloaded world. (Povzetek v celoti dostopen tu.)

Lep pozdrav,
Darja Fišer


Vabilo na redni letni občni zbor in drugo Joto nove sezone

Spoštovani člani,

vljudno vabljeni na redni občni zbor SDJT, ki bo 24. oktobra 2016 ob 14.30 na Fakulteti za računalništvo v predavalnici P20.

Predlagani dnevni red je:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
3. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
6. Program dela v naslednjem letu in razprava
7. Razno

Uvod v občni zbor bo redna mesečna Jota, na kateri bo Peter Holozan predstavil nove Amebisove spletne servise:

Novi Amebisovi spletni servisi
V Amebisu smo se odločili, da ponudimo nekatere spletne  servise, uporabne predvsem za razvijalce virtualnih asistentov. Prvi je bil servis za napredno lematizacijo stavkov (kar imenujemo kar normalizacija), drugi pa bo pripisovanje konteksta vprašanjem/odgovorom glede na prejšnji pogovor. Predstavljeni bodo primeri, kako lahko pripisovanje konteksta izboljša odgovore v sistemu SecondEgo.

Lep pozdrav,

Darja Fišer
predsednica SDJT


Vabilo na prvo Joto nove sezone (2017/18)
Lepo vabljeni na prvo predavanje, na katerem bo Niko Colnerič s FRI predstavil svoje delo na področju prepoznave čustev v tvitih. Predavanje bo 27. 9. 2017 ob 14.00 v P20 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL.

Naslov predavanja:
Prepoznavanje čustev na Twitterju
Ste kdaj želeli prepoznavati čustva v tvitih, pa je teh bilo preveč za ročno pregledovanje? Bi vam koristilo, če bi računalnik sam znal ugotoviti, ali je bil nekdo jezen ali vesel, ko je nekaj zapisal? Na septembrskem predavanju bomo predstavili sistem za avtomatsko prepoznavanje čustev v angleških tvitih. Govorili bomo o tem, kako pridobiti podatke za učenje ter kako jih predobdelati. Primerjali bomo različne napovedne modele (tako klasične kot nevronske mreže) ter ugotavljali, kateri se najbolje obnesejo. Predstavili bomo pomanjkljivosti trenutnih pristopov ter prikazali delovanje na nekaj primerih.

Lep pozdrav,
Darja Fišer


Vabilo na planinski pohod
Dragi vsi,
lepo vabljeni na 3. planinski pohod v spomin Adamu Kilgarriffu v obeležitev 4. obletnice našega zadnjega skupnega vzpona na Grintovec, ki ga letos prijazno organizira Vojko Gorjanc. Z veseljem sporočamo, da se nam bo na pohodu pridružil tudi Miloš Jakubíček, direktor podjetja Lexical Computing, ki ga je ustanovil Adam.

Pohod bo v soboto, 8. julija, odpravili pa se bomo do Krnskega jezera: https://www.hribi.net/izlet/koca_pri_savici_krnsko_jezero_/1/163/4010. Pot bomo sklenili s kopanjem v Bohinjskem jezeru, tako da ne pozabite na kopalke in brisačo. Če si želite krajše ture, lahko izberete varianto iz Lepene:
http://www.hribi.net/izlet/dom_v_lepeni_krnsko_jezero_/1/163/291.

Če se nam želite pridružiti na poti, štartamo s parkirišča pri slapu Savica ob 7h. Če se nam želite pridružiti v planinskem domu pri Krnskih jezerih, pa se tam dobimo med 11. in 12. uro. Če potrebujete prevoz, pišite, pa se bomo skušali uskladiti. Dobrodošli tudi partnerji, družinski člani, prijatelji, psi. V primeru slabega vremena bo pohod prestavljen na 19. julij.

Se kmalu vidimo v alpskem slogu!
Darja Fišer


Odpoved osme letošnje Jote
Dragi vsi,
zaradi bolezni predavatelja žal odpade letošnja zadnja Jota o avtomatskem prepoznavanju čustev v tvitih. Joto bomo uvrstili v enega izmed jesenskih terminov. Hvala za razumevanje.


Vabilo na osmo letošnjo Joto
Lepo vabljeni na osmo letošnje predavanje, na katerem bo Niko Colnerič s FRI predstavil svoje delo na področju prepoznave čustev v tvitih. Predavanje bo 21. 6. 2017 ob 17.15 v P06 na Fakulteti za elektrotehniko UL.

Naslov predavanja:
Prepoznavanje čustev na Twitterju
Ste kdaj želeli prepoznavati čustva v tvitih, pa je teh bilo preveč za ročno pregledovanje? Bi vam koristilo, če bi računalnik sam znal ugotoviti, ali je bil nekdo jezen ali vesel, ko je nekaj zapisal? Na junijskem predavanju bomo predstavili sistem za avtomatsko prepoznavanje čustev v angleških tvitih. Govorili bomo o tem, kako pridobiti podatke za učenje ter kako jih predobdelati. Primerjali bomo različne napovedne modele (tako klasične kot nevronske mreže) ter ugotavljali, kateri se najbolje obnesejo. Predstavili bomo pomanjkljivosti trenutnih pristopov ter prikazali delovanje na nekaj primerih.

Lep pozdrav,
Darja Fišer


Vabilo na sedmo letošnjo Joto
Prijazno vabljeni na sedmo letošnje predavanje, na katerem bo Kaja Zupanc s FRI predstavila svoje delo na področju avtomatskega ocenjevanja esejev. Predavanje bo 25. 5. 2017 ob 15.15 v P21 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL.

Naslov predavanja:
Avtomatsko ocenjevanje esejev s sistemom SAGE+
Razumevanje besedila je za računalnike še vedno zelo zahtevna naloga. Kljub temu se v tujini za ocenjevanje esejev poleg časovno potratnega ročnega ocenjevanja že vrsto let uporablja tudi računalnik. Na majski JOTI bomo predstavili področje avtomatskega ocenjevanja esejev in sistem za avtomatsko ocenjevanje angleških esejev SAGE+.
Poleg ocenjevanja sintakse besedila se bomo posvetili tudi semantiki. Spoznali bomo, kako SAGE+ avtomatsko gradi ontologije iz besedil, in si pogledali, kako mu te pomagajo pri razumevanju vsebine.

Prijazen pozdrav,
Darja Fišer


Vabilo na šesto letošnjo Joto
Lepo vabljeni na šesto letošnje predavanje, na katerem bo dr. Simon Dobrišek s Fakultete za elektrotehniko predstavil dogajanje na področju govornih tehnologij. Predavanje bo 20. 4. 2017 ob 15.15 v P04 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL.

Naslov predavanja:
Sedanjost in prihodnost govornih tehnologij
Samodejni pretvorniki govora v besedilo, sistemi za zaznavanje ključnih besed, pretvorniki besedila v umetni govor, sistemi za vodenje govorjenega dialoga, razpoznavalniki govorcev in njihovih psihofizičnih stanj, razpoznavalniki govorjenega jezika in narečja, sistemi za ocenjevanje pravilnosti in kakovosti izgovarjave, sistemi za obdelavo in označevanje večmedijskih govornih vsebin ipd. Vse to so tehnologije, ki jih uvrščamo med t. i. govorne tehnologije. Na predavanju bomo predstavili dolgoletne izkušnje Laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na področju razvoja govornih tehnologij, s poudarkom na podpori slovenskemu govorjenemu jeziku. Razmišljali bomo o prihodnosti teh tehnologij in tudi o prihodnosti govora kot človeku najbolj naravnega načina sporazumevanja.

Lep pozdrav,
Darja Fišer


Vabilo na peto letošnjo Joto
Lepo vabljeni na peto letošnje predavanje, na katerem bo dr. Aljaž Košmerlj z Instituta “Jožef Stefan” predstavil orodje za anonimizacijo besedil, namenjeno varovanju osebnih podatkov in zasebnosti. Predavanje bo 16. 3. 2017 ob 14.15 v P21 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL.

Naslov predavanja:
Tacita – orodje za pomoč pri anonimizaciji sodb

Na predavanju bomo predstavili orodje za pomoč pri anonimizaciji sodb, Tacita, ki smo ga za Ministrstvo za pravosodje razvili na Institutu “Jožef Stefan”. Zaradi varovanja zasebnosti je iz vsake sodbe pred njeno javno objavo potrebno odstraniti vse podatke, preko katerih bi lahko prepoznali vpletene v postopku. Tacita z metodologijo strojnega učenja napoveduje, kateri deli besedila morajo biti odstranjeni z visoko verjetnostjo, in tako pomaga pri sicer zamudnem ročnem postopku anonimizacije. Pogledali si bomo, kako smo orodje pripravili in katera orodja analize naravnega jezika smo uporabili.

Lep pozdrav,
Darja Fišer


Razpis za štipendijo za udeležbo poletne šole

SDJT bo letos podelil 2 štipendiji za obisk poletnih šol, 1 za poletno šolo ESSLLI, ki bo potekala od 17. do 28. julija 2017 v Toulousu v Franciji, 1 pa za Lisbon Machine Learning School, ki bo potekala od 20. do 27. julija 2017 v Lizboni na Portugalskem. Štipendija krije registracijo za poletno šolo. Za štipendiji se lahko potegujejo študentje MA ali PhD stopnje katere koli študijske smeri, ki so včlanjeni v SDJT (pristopna izjava) in jih zanima procesiranje naravnih jezikov, jezikovne tehnologije in računalniško jezikoslovje, pri čemer bodo imeli prednost tisti, ki že poznajo osnove NLP in/ali se v okviru doktorske oz. magistrske naloge ukvarjajo oz. nameravajo ukvarjati z jezikovnimi tehnologijami za slovenščino.
Interesenti življenjepis in motivacijsko pismo do 30. marca 2017 pošljite na sdjt@ijs.si. Komisija v sestavi Darja Fišer (FF), Marko Robnik Šikonja (FRI) in Tomaž Erjavec (IJS) bo izbrane kandidate obvestila do 15. aprila.

1. mesto v tekmovanju iz posodabljanja historičnih besedil

Z veseljem sporočamo, da sta Nikola Ljubešić (IJS) in Yves Scherrer (Univerza v Ženevi) s sistemom, razvitim v okviru nacionalnega temeljnega projekta JANES in nacionalne raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI (https://github.com/clarinsi/csmtiser), na tekmovanju CLIN2017 v posodabljanju historičnih besedil med 16 sodelujočimi sistemi dosegla prvo mesto. Več informacij o tekmovanju, sodelujočih in rezultatih: http://ifarm.nl/clin2017st/results/. Čestitke avtorjema.


Vabilo na četrto letošnjo Joto
Vabljeni na četrto letošnje predavanje, na katerem bo doc. dr. Gordana Hržica z Univerze v Zagrebu predavala o gradnji korpusov govorcev z jezikovnimi motnjami. Predavanje bo 28. 2. 2017 ob 15.30 v Modri sobi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Naslov predavanja:
Non-professional and specialised corpora
Ongoing trend in corpus linguistics has been its orientation towards professional writing, or in case of speech corpora towards professional speakers (e.g. TV hosts, lecturers). Exceptions are both rare and small in size. Professional writers’ and speakers’ corpora provide useful information, but cannot be representative for the everyday written language use (e.g. emails, letters, notes, essays, business correspondence, telephone calls, oral or written instructions…). Current trend of building web-based corpora has allowed inclusion of non-professional texts to written corpora. However, additional retrieval is required to access non-professional writing. Persons with language difficulties (specific language impairment, dyslexia, aphasia) are a special group of non-professional writers/speakers. They have speed and accuracy difficulties when producing written or spoken language. Also, due to their problems in language processing, they might err in different way than writers of typical language status (e.g. overview Ramus, 2014). Up to now, specialised corpora has been rather small. In the Laboratory of Psycholinguistic Research (Department of Speech and Language Pathology, University of Zagreb) two new corpora has been developed: Croatian Adult Spoken Language Corpus (HrAL) and Croatian Corpus of Non-Professional Written Language. Methodological issues, as well as some results from corpus analyses will be presented.
Lep pozdrav,
Darja Fišer

Vabilo na tretjo letošnjo Joto
Vabljeni na tretjo letošnjo Joto, ki jo bomo priredili v torek 24. 1. 2017 ob 15h v predavalnici P03 na Fakulteti za računalništvo, kjer bo Filip Muki Dobranić s civilne iniciative Danes je nov dan predstavil orodje Parlameter, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dogajanja v Državnem zboru.
 
Naslov predavanja: Parlameter – predstavitev platforme, metodologije in podatkovnih zbirk
Na predavanju bomo predstavili Parlameter (https://parlameter.si), platformo za spremljanje in raziskovanje dogajanja v slovenskem parlamentu. Spregovorili bomo o tehnologiji, ki Parlameter poganja, ter predstavili metodologijo nekaterih od bolj zanimivih analiz. Na koncu si bomo ogledali še strukturo podatkov, ki so na voljo za nadaljne analize (glasovanja in transkripti) in za trenutek sanjali, kaj vse se z njimi še lahko naredi.
Lep pozdrav,
Darja Fišer

Vabilo na drugo letošnjo Joto
Vabljeni na decembrsko Joto, na kateri bo dr. Peter Holozan iz podjetja Amebis d.o.o. predstavil orodje za samodejno popravljanje vejic v slovenščini. Predavanje bo 13. 12. 2016 ob 15.30 v Modri sobi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5. nadstropje).
Naslov predavanja: Kako Besana popravlja vejice?

Besana (http://besana.amebis.si) je slovnični pregledovalnik za slovenščino, v katerem je precejšen del namenjen popravljanju vejic v besedilih. Ta del je bil v zadnjih letih precej dopolnjen, kar je v precejšnji meri posledica uvedbe analize zgradbe povedi. Na predavanju bo predstavljen način dela Besane in osnove delovanja analize povedi. Predstavljena bo tudi zbirka primerov rabe vejice Vejica 1,0, ki omogoča tako preizkušanje programov za postavljanje vejic kot tudi uporabo strojnega učenja za postavljanje vejic.

Toplo vabljeni!

Kaja Dobrovoljc in Katja Zupan


Članarina in dohodnina za leto 2016

Drage članice in člani,
za nami je plodno leto delovanja društva, v katerem smo priredili 7 JOT, soorganizirali mednarodni konferenci CMC in JTDH z več kot 160 udeleženci ter skrbeli za redno obveščanje preko društvenega poštnega seznama, spletnih strani in družbenih omrežij.Naše aktivnosti lahko podprete tako, da poravnate članarino za leto 2016, ki se odslej v skladu s sklepom zadnjega občnega zbora pobira vsako leto, hvaležni pa vam bomo tudi, če nam boste namenili del dohodnine za donacije, saj smo kot društvo, ki deluje v javnem interesu, uvrščeni na seznam upravičencev do donacij. Navodila najdete tu:
http://www.sdjt.si/wp/clanarina/
http://www.sdjt.si/wp/dohodnina/

Otvoritev nove sezone Jezikovnotehnološkega abonmaja
Vabljeni na 1. letošnjo Joto, na kateri bo Ben Verhoeven iz Raziskovalnega središča za računalniško jezikoslovje in psiholingvistiko Univerze v Antwerpnu predstavil svoje delo na področju profiliranja avtorja besedila. Predavanje bo v torek, 22. 11. 2016, ob 13.15 v predavalnici 03 na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
Naslov predavanja: Author profiling: more linguistics and explanation
The task of author profiling is predicting psychological or sociological characteristics (e.g. gender or age) of any author based on their linguistic writing style. Current approaches mostly use word-based features of text to base classification decisions on. Over the last few years, we created two novel corpora for author profiling which we will show to have been very useful resources. We also present the start of our efforts in bringing more linguistics into this task by developing and re-using methods of discourse and semantic analysis in order to use their output as new features for our experiments. Ultimately, we hope to improve our understanding of sociological and psychological diversity of writing style by looking at the explanation behind the behavior of our classifiers.
Toplo vabljeni!

Katja Zupan in Kaja Dobrovoljc


Vabilo na redni občni zbor

Po jubilejni konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, ki jo letos SDJT organizira v sodelovanju s CJTV, CLARIN.SI in DARIAH-SI, vas vljudno vabim na redni občni zbor SDJT, ki bo dne 1. oktobra 2016 ob 16h v predavalnici št. 34 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 2.
Predlagani dnevni red je: 
1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika 
3. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila 
5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila 
6. Program dela v naslednjem letu in razprava 
7. Razno

Lep pozdrav,
Darja Fišer

Vabilo na konferenco Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika
29. – 1. 10. 2016 bo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekala konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Na konferenci bomo slišali 5 vabljenih predavanj, 48 znanstvenih prispevkov, 8 študentskih prispevkov, organiziramo pa tudi panel o stanju in potrebah po terminološki podpori za slovenski jezik. Urnik konference je dostopen na tej povezavi.
Lepo vabljeni!
Tomaž Erjavec

Vabilo na spominsko Joto
Vabljeni na 2. planinski pohod v spomin Adamu Kilgarriffu v obeležitev 3. obletnice našega zadnjega skupnega vzpona na Grintovec. Z veseljem sporočamo, da se nam bo na pohodu pridružil tudi Miloš Jakubíček, novi direktor Adamovega podjetja Lexical Computing. Pohod bo to soboto, 16. julija, ki smo ga na željo članov prilagodili družinam in manj izkušenim planincem, tako da se bomo tokrat podali na Kofce, kjer je planinski dom, v katerem strežejo tudi hrano (http://www.hribi.net/gora/dom_na_kofcah/11/223, iz Matizovca do doma pridete v 1 uri 15 min). Za bolj ambiciozne planince je turo mogoče podaljšati na Veliki vrh Košute (http://www.hribi.net/gora/veliki_vrh_kosuta/11/74, od planinskega doma do vrha je 1 ura 45 min). Če si kdo želi malo več adrenalina, se nam lahko pridruži z druge strani, s planine Korošica, od koder do Velikega vrha vodi prijetna plezalna pot (http://www.hribi.net/izlet/vrancek_veliki_vrh_kosuta_plezalna_pot/11/74/166, od planine do vrha je 1 ura 30 min) ter se potem spusti do Kofc. Če se nam želite pridružiti na poti, štartamo iz Matizovca na Veliki vrh ob 8.30 (http://www.hribi.net/izlet/matizovec_veliki_vrh_kosuta_/11/74/167), če se nam želite pridružiti v planinskem domu na Kofcah, pa se tam dobimo med 12. in 13. uro. Za lažjo organizacijo hrane v koči bomo veseli prijav, pišite tudi, če potrebujete prevoz, pa se bomo skušali uskladiti. V primeru slabega vremena bo pohod prestavljen, o čemer boste pravočasno obveščeni. Dobrodošli tudi partnerji, družinski člani, prijatelji, psi.
Lepo vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na 4. letošnjo Joto
vabljeni na majsko Joto, na kateri dr. Bruno Nahod z Inštituta za hrvaški jezik in jezikoslovje iz Zagreba predstavil projekt izgradnje hrvaškega strokovnega izrazja Struna. Predavanje bo 10. 5. 2016 ob 16.30 v predavalnici 31 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Naslov predavanja: Struna: Methodology, Practice, and Future

Povzetek predavanja:
Struna is the Croatian national term bank (http://struna.ihjj.hr/). Its aim is to gradually standardize Croatian terminology for all professional domains. After eight years of database development, 20 processed domains and a number of big and small customizations of the methodology the Department of General Linguistics is getting ready to take on a new batch of projects of terminology processing. The aim of this presentation is to introduce the unique model of terminological processing and term retrieval that is used in the Struna term base. Furthermore, we will try to present some of the problems in term-unit processing that are specific to multi-domain term bases, as well as the solutions that were implemented in order to solve some of them. In the final part of the presentation, we will present the theoretical background and a possible practical implementation of Domain Cognitive Models (DCM); a new terminology paradigm. The development of the DCM arises as a possible means of dealing with the inadequate methodology that is, in most aspects, based on the Vienna School of terminology.

Lepo vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na 3. letošnjo Joto
Vabljeni na aprilsko Joto, na kateri bo doc. dr. Milan Ojsteršek iz Laboratorija za heterogene računalniške sisteme na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru predstavil ogrodje Textproc za procesiranje besedil. Jota bo 21. 4. ob 15.15 v predavalnici P21 na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
Naslov predavanja: Ogrodje Textproc in njegova uporaba pri procesiranju besedil
Povzetek predavanja:
V Laboratoriju za heterogene računalniške sisteme na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru smo razvili programski paket Textproc za procesiranje besedil v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Ogrodje omogoča povezovanje programskih komponent v različne delovne tokove za procesiranje naravnega jezika ali tekstovnega rudarjenja (npr. pretvorba različnih vrst dokumentov v besedilo, razčlenjevanje besedila, lematizacija, oblikoslovno označevanje, razreševanje sklicev, pomensko označevanje, polavtomatsko dopolnjevanje pomenskega slovarja, pomenski opis procesa…). V predavanju se bom najprej osredotočil na opis ogrodja in jezikovno infrastrukturo, ki jo uporabljamo, nato pa bom predstavil nekatere naše projekte, ki smo jih izvedli s pomočjo tega ogrodja: detekcija podobnih vsebin, priporočanje vsebin v nacionalni infrastrukturi odprtega dostopa, odgovarjanje na vprašanja v naravnem jeziku s pomočjo analize strukturiranih in nestrukturiranih virov in pomenski iskalnik.
Lepo vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na 2. letošnjo Joto
Vabljeni na marčevsko Joto, na kateri bo prof. dr. Nada Lavrač z Odseka za tehnologije znanja na IJS predavala o besedilnem rudarjenju za kreativno meddomensko odkrivanje zakonitosti. Jota bo 29. 3. ob 15.15 v predavalnici P20 na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
 

Naslov predavanja: Besedilno rudarjenje za kreativno meddomensko odkrivanje zakonitosti
Povzetek predavanja:
Izjemna rast števila objavljenih znanstvenih člankov, ki so uporabnikom dostopni preko spleta, omogoča znanstvenikom razvoj in uporabo posebnih metod za kreativno, meddomensko odkrivanje zakonitosti. Z računalniško podporo lahko sedaj učinkovito preiskujemo hipotetične povezave med doslej nepovezanimi specializiranimi področji raziskav. V predavanju bomo obravnavali metode za iskanje bisociativnih povezav s preiskovanjem povezav med članki v knjižnici Medline. Te vključujejo iskanje bisociativnih termov s sistemom CrossBee ter iskanje povezav v netipičnih dokumentih dane domene (t. i. osamelcih). Ob tem bomo ponovili nekaj osnovnih načinov predprocesiranja tekstov, gručenja dokumentov in tekstovnega rudarjenja.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na 1. letošnjo Joto
vabljeni na prvo letošnjo Joto, ki jo bomo priredili v četrtek 11. 2. 2016 ob 15h v predavalnici P18 na Fakulteti za računalništvo. Razvoj sistema za spremljanje globalnih medijev v realnem času in v različnih jezikih bosta predstavila Marko Grobelnik in Gregor Leban z IJS.  
 
Predavatelja: Marko Grobelnik in Gregor Leban, IJS
Naslov predavanja: Spremljanje globalnih medijev
Povzetek predavanja:
Na predavanju bomo predstavili sistem za spremljanje globalnih medijev v realnem casu “Event Registry” (http://eventregistry.org/). Sistem spremlja v realnem casu novice iz preko 110.000 virov v razlicnih jezikih. Vsak pridobljeni dokument (tipicno novico) obdelamo po jezikovni in semanticni plati s podsistemom za semanticno anotacijo http://wikifier.org/. Iz novic sestavljamo dogodke, ki se naprej povezujejo v zgodbe. Vse skupaj je povezano v sistem “Event Registry” (register dogodkov), ki omogoca iskanje, pregledovanje in analizo globalne socialne dinamike. Sistem je bil v celoti izdelan na IJS – na predavanju bomo pokazali tehnicne resitve in demonstracijo sistema.
Prav lepo vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na občni zbor

Vabimo vas na redni občni zbor SDJT, ki bo dne 16. decembra 2015 ob 17h v sejni sobi Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2. Predlagani dnevni red je:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
3. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
6. Program dela v naslednjem letu in razprava
7. Razno

Vljudno vabljeni!
Darja Fišer


Vabilo na tutorial

V okviru JOTE, ki jo prirejamo v sodelovanju s slovensko raziskovalno infrastrukturo CLARIN.SI, Filozofsko fakulteto in projektom ReLDI, vas vabimo na izobraževanje iz osnov statistike za jezikoslovce. Potekala bo 25.11. od 9. do 15.30 v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16. Na njej bo Maja Miličević s Filološke fakultete Univerze v Beogradu predavala o statistiki za jezikoslovce. Program izobraževanja najdete tu: http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/03/janes-konferenca-tutorial.pdf

Izroček za izobraževanje najdete tu: http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/03/IntroHandoutR.pdf

Udeležba na izobraževanju je brezplačna, vas pa za lažjo organizacijo lepo prosimo, da se nanj do 22.11. prijavite: http://nl.ijs.si/janes/prijavnica/

Za lažjo izvedbo vaj vas prosimo, da s seboj prinesete svoje prenosnike.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na predavanje in delavnico

V okviru novembrske JOTE v sodelovanju s slovensko raziskovalno infrastrukturo CLARIN.SI prirejamo predavanje in delavnico iz označevanja korpusov z orodjem WebAnno. WebAnno je eno najuniverzalnejših spletnih orodij za jezikoslovno in drugo označevanje korpusov, ki ga ni potrebno nameščati na svoj računalnik, omogoča projektno in oddaljeno delo, prav tako pa tudi ne zahteva programerskih znanj, zaradi česar je idealno za jezikoslovce, humaniste, družboslovce in študente. Srečanje bo vodila Kaja Dobrovoljc (zavod Trojina), potekalo pa bo 13. 11. od 15. do 18. ure v Oranžni sobi na IJS (Jamova 39). Udeležba na predavanju in delavnici je brezplačna, vas pa za lažjo organizacijo lepo prosimo, da svojo udeležbo do 6. 11. potrdite po elektronski pošti (sdjt@ijs.si). Za lažjo izvedbo vaj vas prosimo še, da s seboj prinesete svoje prenosnike.

Program
Petek, 13. 11.
15:00–15:45 Predavanje “Označevanje korpusov z WebAnno”
15:45–16:30 Tutorial “Delo z orodjem WebAnno”
16:30–16:45 kava
16:45–18:00 Praktične vaje v WebAnno

Vljudno vabljeni!
Darja Fišer


Vabilo na predavanje

Lepo vabljeni na drugo letošnjo Joto, ki bo v torek, 20.10. 2015 ob 14. uri v predavalnici P19 na FRI. Predaval bo Žiga Pušnik s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Povzetek predavanja je tu.


Vabilo na predavanje

Prav lepo vabljeni na prvo epizodo nove sezone Jot, ki bo v sredo, 23. 9. 2015 ob 15:30 v Oranžni sobi IJS. Predaval bo dr. Maarten Janssen z Univerze v Lizboni. Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!

Darja Fišer


Adamu Kilgarriffu v spomin

Vabljeni na JOTO, ki jo prirejamo v spomin na Adama Kilgarriffa, dolgoletnega mentorja, sodelavca, prijatelja in inspiratorja številnih članov SDJT. V Adamovem aktivnem duhu jo bomo v obeležitev 2. obletnice našega zadnjega skupnega vzpona na Grintovec postregli 4.7. na Cojzovi koči na Kokrskem sedlu. Do koče se da priti v 2 urah in pol s Kamniške Bistrice ali Suhadolnika, navdušeni planinci lahko potem podaljšajo še do Grintovca (2h), v koči se da tudi prespati.

Če se nam želite pridružiti na poti, štartamo s Suhadolnika ob 8h:
Če se nam želite pridružiti v Cojzovi koči na JOTI, jo strežemo od 11 naprej.
Za lažjo organizacijo hrane v koči bomo veseli prijav, pišite tudi, če potrebujete prevoz, pa se bomo skušali uskladiti. V primeru slabega vremena bo pohod prestavljen na 11.7., o čemer boste pravočasno obveščeni. Dobrodošli tudi partnerji, družinski člani, prijatelji, psi.
P.S. Čeprav je Adam pot spretno prehodil v sandalih, je tura speljana po visokogorskem terenu, zato toplo priporočam primerno hribovsko obutev.
IMG_5267

Vabilo na delavnico
V sredo, 17. 6. ob 12h, organizira SDJT delavnico za delo z orodjem Sketch Engine. Potekala bo v Mariboru na Filozofski fakulteti. Za člane SDJT je udeležba na delavnici brezplačna. Vodil jo bo dr. Iztok Kosem. Prijave zbiramo na darinka.verdonik@um.si.
Prav lepo vabljeni,
Darinka Verdonik

Vabilo na predavanje
Spoštovani, letošnjo uspešno sezono Jezikovnotehnološkega abonmaja zaključujemo z nekoliko drznejšim predavanjem, na katerem nam bo Vid Podpečan z Odseka za tehnologije znanja na IJS predstavil robota NAO, ki sliši in govori, spogleduje pa se tudi že s slovenščino. Predavanje bo v ponedeljek ob 15. uri v Veliki predavalnici na IJS (Jamova 39). Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!

Darja Fišer


Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na aprilsko JOTO Ane Zwitter Vitez (FHŠ UP in FF UL), ki bo predavala na temo ugotavljanja avtorstva besedil. Predavanje bo v četrtek 16.4. ob 15. uri na Fakulteti za računalništvo in informatiko, predavalnica P21. Dostop do FRI je opisan tu, predavalnica pa je v 1. nadstropju levo, nasproti študentske pisarne. Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na predavanje Darje Fišer s FF, ki bo  predstavila orodje za delo s korpusi SketchEngine. Predavanje bo jutri (31. 3.) ob 14.40 v predavalnici 018 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na predavanje Jasmine Smailović z IJS, ki bo predavala o analizi sentimenta v tvitih. Predavanje bo v četrtek 26.2. ob 15. uri na Fakulteti za računalništvo in informatiko, predavalnica P21. Dostop do FRI je opisan tu, predavalnica pa je v 1. nadstropju levo, nasproti študentske pisarne. Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer

Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na predavanje Kaje Dobrovoljc, zavod Trojina, ki bo predavala okolje NooJ za procesiranje slovenskega jezika. Predavanje bo v ponedeljek 5. 1. 2014 ob 13:50 v predavalnici R4 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer, Vojko Gorjanc in Damjan Popič

 Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na predavanje dr. Žige Goloba, Alpineon d.o.o., ki bo predaval o sintezi govora. Predavanje bo v torek 16. 12. 2014 ob 16:00 v sejni sobi Oddelka za prevajanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer, Špela Vintar in Jerneja Žganec Gros


Prošnja za pomoč

Ob zaključku projekta TransLectures (https://www.translectures.eu/) bi na IJS rabili pomoč pri preverjanju avtomatskega razpoznavanja govora za slovenščino. Na strani http://helium.ijs.si/lectures_with_trans.html
izberite poljubno predavanje in kliknite na gumb EditCC. V oknu na desni lahko popravljate napačno razpoznane besede ali segmente. Pomoč je potrebna pri videih, kjer je jezik označen s “sl”. Delo je prostovoljno, boste pa s tem pripomogli k večji natančnosti avtomatskega razpoznavanja govora za slovenščino.


Vabilo na predavanje

Spoštovani,
vabimo vas na predavanje dr. Nikole Dobrića z Univerze Alpe-Adria, Celovec, ki nam bo predstavil izkušnje s področja označevanja napak v korpusu učečih.  Predavanje bo v torek, 18. 11. 2014, ob 16:00, v predavalnici R3 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Povzetek predavanja je tu.
Prisrčno vabljeni!

Špela Vintar


Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na 2. epizodo letošnjega jezikovnotehnološkega abonmaja JOTA, na katerem bo Miha Arčan zz irskega centra za analizo podatkov Insightpredaval o statističnem strojnem prevajanju. Predavanje bo 28.10. ob 15.30 v predavalnici 15 na Filozofski fakulteti UL, Aškerčeva 2, potekalo pa bo v angleščini.
Prisrčno vabljeni!
Damjan Popič, Darja Fišer in Špela Vintar

Nov logo društva

Izglasovali smo nov logo društva. Oblikovala ga je Polona Brajer, za kar se ji prav lepo zahvaljujemo!

sdjt-fb-profil-02


Zbornik konference

Na voljo je zbornik konference Jezikovne tehnologije, ki je potekala 9. in 10. oktobra 2014: http://nl.ijs.si/isjt14/proceedings-sl.html.


Obvestilo o rezultatih volitev

Na rednem občnem zboru SDJT, ki je bil 10. oktobra 2014, je bil izvoljen nov Upravni odbor društva v sestavi:

  • Darja Fišer, FF (predsednica)
  • Kaja Dobrovoljc, Zavod Trojina (tajnica)
  • Katja Zupan, IJS (blagajničarka)
  • Darinka Verdonik, FERI (članica)
  • Miro Romih, Amebis (član)

Vabilo na občni zbor

vabimo vas na redni občni zbor SDJT, ki bo dne 10. oktobra 2014, ob 17:00, v predavalnici Mednarodne podiplomske šole (soba N-205) na Institutu Jožefa Stefana, Jamova 39, Ljubljana. Predlagani dnevni red je:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
3. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
6. Volitve upravnega odbora SDJT
7. Program dela v naslednjem letu in razprava
8. Razno

Prosimo, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Prosimo tudi, da kandidature (svoje ali tuje) za članstvo v UO pošljete na ta dopisni seznam najkasneje do 7. oktobra 2014.


Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na otvoritev nove sezone jezikovnotehnološkega abonmaja JOTA, na katerem bo dr. Antoni Oliver Gonzalez s Katalonske odprte univerze v Barceloni gostoval s predavanjem na temo avtomatske izdelave wordnetov.

Predavanje bo v sredo, 17. 9. 2014, bo ob 14:00 na Filozofski fakulteti UL, Aškerčeva 2, v predstojniški sobi Oddelka za prevajalstvo (pritličje).

Opis predavanja:

WN-Toolkit: automatic creation of WordNets. Results for Croatian and Slovene (preliminary)

In this talk I will present some algorithms for automatic wordnet creation following the expand model. The methodologies we are using are based on bilingual dictionaries and parallel corpora. I will show complete evaluation results for Croatian, and preliminary for Slovene (only using dictionary-based techniques).

Logotip društva

Dragi člani, Polona Brajer, strokovnjakinja za WordPress, je prostovoljno izdelala predloge za logotip društva SDJT, za kar se ji lepo zahvaljujem. Vas pa v imenu vodstva društva lepo vas prosim, če si jih lahko ogledate in glasujete za tistega, ki vam je najljubši. Glasovanje je odprto do 30.9., izbrali pa bomo logotip, ki bo dobil največ glasov.


Prenovljena spletna stran

Dragi obiskovalci, z veseljem sporočamo, da smo prenovili društveno spletno stran. Če opazite kakšno napako, nedelujočo povezavo, zastarelo ali nedelujočo informacijo, nam pišite, bomo z veseljem popravili.


Deveta konferenca Jezikovne tehnologije

V sklopu meta-konference Informacijska družba – IS 2014, ki bo potekala od 6. do 10. oktobra 2014 na Institutu “Jožef Stefan”, vabi Slovensko društvo za jezikovne tehnologije na svojo deveto konferenco. Več o tem na tej povezavi.