Obvestila

Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na predavanje Jasmine Smailović z IJS, ki bo predavala o analizi sentimenta v tvitih. Predavanje bo v četrtek 26.2. ob 15. uri na Fakulteti za računalništvo in informatiko, predavalnica P21. Dostop do FRI je opisan tu, predavalnica pa je v 1. nadstropju levo, nasproti študentske pisarne. Povzetek predavanja je tu.


Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na predavanje Kaje Dobrovoljc, zavod Trojina, ki bo predavala okolje NooJ za procesiranje slovenskega jezika. Predavanje bo v ponedeljek 5. 1. 2014 ob 13:50 v predavalnici R4 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer, Vojko Gorjanc in Damjan Popič

 Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na predavanje dr. Žige Goloba, Alpineon d.o.o., ki bo predaval o sintezi govora. Predavanje bo v torek 16. 12. 2014 ob 16:00 v sejni sobi Oddelka za prevajanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Povzetek predavanja je tu.

Prisrčno vabljeni!
Darja Fišer, Špela Vintar in Jerneja Žganec Gros


Prošnja za pomoč

Ob zaključku projekta TransLectures (https://www.translectures.eu/) bi na IJS rabili pomoč pri preverjanju avtomatskega razpoznavanja govora za slovenščino. Na strani http://helium.ijs.si/lectures_with_trans.html
izberite poljubno predavanje in kliknite na gumb EditCC. V oknu na desni lahko popravljate napačno razpoznane besede ali segmente. Pomoč je potrebna pri videih, kjer je jezik označen s “sl”. Delo je prostovoljno, boste pa s tem pripomogli k večji natančnosti avtomatskega razpoznavanja govora za slovenščino.


Vabilo na predavanje

Spoštovani,
vabimo vas na predavanje dr. Nikole Dobrića z Univerze Alpe-Adria, Celovec, ki nam bo predstavil izkušnje s področja označevanja napak v korpusu učečih.  Predavanje bo v torek, 18. 11. 2014, ob 16:00, v predavalnici R3 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Povzetek predavanja je tu.
Prisrčno vabljeni!

Špela Vintar


Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na 2. epizodo letošnjega jezikovnotehnološkega abonmaja JOTA, na katerem bo Miha Arčan zz irskega centra za analizo podatkov Insightpredaval o statističnem strojnem prevajanju. Predavanje bo 28.10. ob 15.30 v predavalnici 15 na Filozofski fakulteti UL, Aškerčeva 2, potekalo pa bo v angleščini.
Prisrčno vabljeni!
Damjan Popič, Darja Fišer in Špela Vintar

Nov logo društva

Izglasovali smo nov logo društva. Oblikovala ga je Polona Brajer, za kar se ji prav lepo zahvaljujemo!

sdjt-fb-profil-02


Zbornik konference

Na voljo je zbornik konference Jezikovne tehnologije, ki je potekala 9. in 10. oktobra 2014: http://nl.ijs.si/isjt14/proceedings-sl.html.


Obvestilo o rezultatih volitev

Na rednem občnem zboru SDJT, ki je bil 10. oktobra 2014, je bil izvoljen nov Upravni odbor društva v sestavi:

  • Darja Fišer, FF (predsednica)
  • Kaja Dobrovoljc, Zavod Trojina (tajnica)
  • Katja Zupan, IJS (blagajničarka)
  • Darinka Verdonik, FERI (članica)
  • Miro Romih, Amebis (član)

Vabilo na občni zbor

vabimo vas na redni občni zbor SDJT, ki bo dne 10. oktobra 2014, ob 17:00, v predavalnici Mednarodne podiplomske šole (soba N-205) na Institutu Jožefa Stefana, Jamova 39, Ljubljana. Predlagani dnevni red je:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
3. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila
6. Volitve upravnega odbora SDJT
7. Program dela v naslednjem letu in razprava
8. Razno

Prosimo, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Prosimo tudi, da kandidature (svoje ali tuje) za članstvo v UO pošljete na ta dopisni seznam najkasneje do 7. oktobra 2014.


Vabilo na predavanje

Spoštovani, vabimo vas na otvoritev nove sezone jezikovnotehnološkega abonmaja JOTA, na katerem bo dr. Antoni Oliver Gonzalez s Katalonske odprte univerze v Barceloni gostoval s predavanjem na temo avtomatske izdelave wordnetov.

Predavanje bo v sredo, 17. 9. 2014, bo ob 14:00 na Filozofski fakulteti UL, Aškerčeva 2, v predstojniški sobi Oddelka za prevajalstvo (pritličje).

Opis predavanja:

WN-Toolkit: automatic creation of WordNets. Results for Croatian and Slovene (preliminary)

In this talk I will present some algorithms for automatic wordnet creation following the expand model. The methodologies we are using are based on bilingual dictionaries and parallel corpora. I will show complete evaluation results for Croatian, and preliminary for Slovene (only using dictionary-based techniques).

Logotip društva

Dragi člani, Polona Brajer, strokovnjakinja za WordPress, je prostovoljno izdelala predloge za logotip društva SDJT, za kar se ji lepo zahvaljujem. Vas pa v imenu vodstva društva lepo vas prosim, če si jih lahko ogledate in glasujete za tistega, ki vam je najljubši. Glasovanje je odprto do 30.9., izbrali pa bomo logotip, ki bo dobil največ glasov.


Prenovljena spletna stran

Dragi obiskovalci, z veseljem sporočamo, da smo prenovili društveno spletno stran. Če opazite kakšno napako, nedelujočo povezavo, zastarelo ali nedelujočo informacijo, nam pišite, bomo z veseljem popravili.


Deveta konferenca Jezikovne tehnologije

V sklopu meta-konference Informacijska družba – IS 2014, ki bo potekala od 6. do 10. oktobra 2014 na Institutu “Jožef Stefan”, vabi Slovensko društvo za jezikovne tehnologije na svojo deveto konferenco. Več o tem na tej povezavi.