Posvet o digitalni prihodnosti slovenščine

 

V petek, 27. septembra 2019, je v Zbornični dvorani stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12) potekal dogodek z naslovom »Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine«. Posvet so organizirali Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v LjubljaniInštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI (Institut Jožef Stefan) ter Slovensko društvo za jezikovne tehnologije. Namen posveta je bil ugotoviti, kateri ukrepi bi najbolj učinkovito prispevali k uspešnemu razvoju slovenščine v digitalnem okolju v času pospešene digitalizacije in globalizacije.

Posnetki predavanj so na voljo na naslovu http://videolectures.net/kakoBoMogoce2019_ljubljana/.


Program posveta:

09:00-09:05     Uvodni nagovor

09:05-09:20     Simon Krek: Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU

09:20-09:35     Kozma Ahačič: Neposredni izzivi digitalne prihodnosti slovenščine

09:35-09:50     Tomaž Erjavec: Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI

09:50-10:05     Darinka Verdonik: Govorni, dialoški in multimodalni jezikovni viri – pregled stanja

10:05-10:20     Marko Robnik Šikonja: Semantični jezikovni viri in tehnologije: stanje slovenščine

10:20-10:40     odmor za kavo

10:40-10:55     Marko Stabej: Digitalizacija in jezikovnopolitični dialog

10:55-11:10     Marko Grobelnik: Slovenščina in umetna inteligenca

11:10-11:30     Diskusija (moderator: Simon Krek)


Na posvetu je bil predstavljen poziv Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Slovenski akademiji znanosti in umetnosti:

  1. Pozivamo Ministrstvo za kulturo, naj čim prej objavi javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«, ki je bil napovedan za januar 2019.
  2. Pozivamo Ministrstvo za kulturo, naj v potrditev v Državnem zboru pošlje Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023 z upoštevanjem ukrepov, ki zagotavljajo uspešen razvoj slovenščine v digitalnem okolju.
  3. Pozivamo Ministrstvo za kulturo, naj obudi delo Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij, ki je deloval od marca do septembra 2018, in zagotovi njegov dolgoročni obstoj.
  4. Pozivamo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Agencijo za raziskovanje RS, naj pri dodeljevanju sredstev napovedanim Programom nacionalnih raziskav (PNR) iz 17. in 21. člena predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZRRD) na področju jezikoslovja in povezanih področjih podpreta programe, ki zagotavljajo uspešen razvoj slovenščine v digitalnem okolju, upoštevajoč zahteve po odprtem dostopu in prilagojenosti jezikoslovnih podatkov za računalniško obdelavo.
  5. Pozivamo Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, naj s proračunskimi sredstvi, ki jih prejema za financiranje infrastrukturnega programa Naravna in kulturna dediščina, (so)financira izdelavo virov, ki so odprto dostopni in primerni za računalniško obdelavo.