SDJT

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

 
 

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je bilo ustanovljeno 1998 in združuje vse, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami z raziskovalnega, razvojnega, pedagoškega ali uporabniškega vidika ali jih jezikovne tehnologije zanimajo. Delo društva je usmerjeno predvsem k jezikovnim tehnologijam za slovenski jezik.

 

O društvu SDJT

Izkaznica društva


Naslov

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana


Spletna stran

http://www.sdjt.si


Dopisni seznam za člane

sdjt-l@ijs.si


Dokumenti

 1. -pristopna izjava

 2. -statut

 3. -zapisniki občnih zborov


Izvršni odbor

Predsednica: Špela Vintar

Tajnica: Darja Fišer

Blagajnik: Aleš Košir


Podatki

Davčna številka: 89779479

Matična številka: 1206249

IBAN: SI56 0204 5005 2081 528

Društvo je 5. 2. 2014 organiziralo sestanek o vključitvi Republike Slovenije v evropski raziskovalni infrastrukturni konzorcij (ERIC) CLARIN. Če vašo institucijo sodelovanje v konzorciju zanima, vas vabimo, da izpolnite "Izjavo o pripravljenosti glede vključitve v slovenski konzorcij Clarin", ki jo lahko prenesete v pdf formatu, docx formatu ali odt formatu. Podpisano in ožigosano izjavo do 28. februarja 2014 pošljite na naslov društva: SDJT, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Vključitev v CLARIN

Društveni dogodki

Jezikovne tehnologije v Sloveniji in po svetu

 1. -Občni zbori

 2. potekajo vsako leto v okviru kakšnega zanimivega jezikovnotehnološkega dogodka

 3. -Konferenca o jezikovnih tehnologijah

 4. potekajo vsako drugo leto v okviru metakonference Information Society na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani

 5. -Posveti društva

 6. občasni posveti o dosežkih in načrtih jezikovnotehnološke skupnosti v Sloveniji, ki so organizirani na različnih lokacijah po vsej državi

 7. -JOTA

 8. na jezikovnotehnološkem abonmaju gostimo domače in tuje predavatelje, srečanja potekajo približno enkrat mesečno na Filozofski fakulteti v Ljubljani

 1. -Jezikovni viri in servisi

 2. seznam korpusnih, besedilnih in slovarskih virov za slovenščino

 3. -Institucije in podjetja

 4. seznam institucij in podjetij, ki se v Sloveniji ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami

 5. -Društva in skupine

 6. seznam društev in interesnih združenj, ki se v Sloveniji ukvarjajo s sorodnimi temami

 7. -Poučevanje jezikovnih tehnologij

 8. seznam jezikovnotehnološko usmerjenih univerzitetnih vsebin

 9. -Portali in revije

 10. seznam jezikovnotehnoloških portalov in revij