Arhivi Kategorije: Nerazvrščeno

Vtisi z jubilejne poletne šole digitalne humanistike v Leipzigu

V drugi polovici julija je na Univerzi v Leipzigu potekala že 10. Evropska poletna šola iz digitalne humanistike. V slabih dveh tednih so se zvrstile številne delavnice, predstavitve projektov in predavanja. Program je brez težav zadovoljil raznotere interese 120 udeležencev s celega sveta. Med njimi ni bilo malo tistih, ki se na to poletno šolo vračajo že več let. Letošnja izvedba ESU je bila prav posebna zaradi jubileja in slovesa ustanoviteljice in glavne organizatorke te poletne šole dr. Elisabeth Burr. Požrtvovalna organizacijska ekipa je pod njenim vodstvom poskrbela za nemoten potek programa in prijetno izkušnjo bivanja v Leipzigu za vse udeležence. Tudi priložnosti za kulturno udejstvovanje in neformalno druženje je bilo dovolj (npr. ogledi muzejev, obisk jezera, skupne večerje), tako da smo se udeleženci ESU 2019 na koncu poslovili kot prijatelji.

Delavnice so bile razdeljene v dva sklopa. Nekatere so se končale po prvem tednu oziroma so se drugi teden šele začele, druge pa so trajale vseh enajst dni (skupno 18 oziroma 36 kontaktnih ur). Izbor delavnic je bil pester, saj je poletna šola ESU namenjena vsem, ki jih tako ali drugače zanima digitalna humanistika. Med udeleženci so bili med drugim raziskovalci s področja zgodovine, literarnih ved, geografije, likovne umetnosti, novinarstva, sociologije, prevodoslovja, jezikoslovja, pedagogike idr.

Letošnji nabor desetih delavnic je obsegal vse od bolj splošnih delavnic iskanja, čiščenja, označevanja in uporabe različnih vrst podatkov ter izgradnje in uporabe lastnih shem podatkovnih baz (vključno npr. z uporabo XML-TEI, CATMA, SQL, CQL idr.) do bolj specifičnih, ki so obravnavale mapiranje podatkov, stilometrijo, nevronske mreže za obdelavo naravnih jezikov in računalniško učenje za obdelavo nebesedilnega gradiva. Poleg izbrane delavnice smo udeleženci lahko dobili tudi hiter (45-minutni) vpogled v potek in vsebino štirih drugih delavnic. Na delavnici, ki sem si jo izbrala, smo preizkušali stilometrične metode za analizo besedil. Delavnica je bila sestavljena iz teoretičnega dela, kjer smo na poljuden način obnavljali znanje književnosti, zgodovine, slovnice, matematike, statistike in celo fizike, ter iz praktičnega dela, kjer smo metode preizkušali na različnih predpripravljenih in lastnih korpusih besedil. Čeprav je bil poudarek na literarnih besedilih in na določanju avtorstva, sta si predavatelja dr. Maciej Eder in dr. Jeremi Ochab med in po delavnici vedno vzela čas tudi za vprašanja, vezana na druge vrste besedil. Tako smo vsi udeleženci te delavnice lahko pridobili uporabno znanje in razrešili dileme glede uporabnosti metode za naše konkretne raziskovalne projekte.

Popoldanski čas je bil namenjen predstavitvi različnih projektov udeležencev (v obliki kratkih predstavitev ali plakatov). Tako smo lahko na konkretnih primerih spoznavali uporabnost metod digitalne humanistike (npr. raziskovanje intertekstualnosti Shakespearovih del, določanje avtorstva papirusov, analiza dojemanja strahu, novi pristopi k pisanju učbenikov, analiza pisne produkcije gluhih oseb, itd.). Predstavitvam so sledila predavanja priznanih strokovnjakov s področja digitalne humanistike. Namen predavanj je bil razširiti poznavanje razvoja digitalne humanistike (na primeru Rusije, Brazilije in Kameruna) ter nadgraditi razumevanje pomena, zagat in uporabnosti digitalne humanistike (na primeru kritike digitalnega razuma, metodoloških ovir in podatkovnih infrastruktur, kot je npr. CLARIN ERIC). Do nekaterih predavanj in predstavitev je mogoče dostopati prek te povezave. V času ESU je bila organizirana tudi okrogla miza o odgovornostih digitalne humanistike.

ESU ponuja raznolik program, v katerem lahko raziskovalci z najrazličnejših raziskovalnih področij z določeno afiniteto do tehnologije pridobijo takoj uporabno praktično znanje, širši pogled na digitalno humanistiko in številna nova poznanstva. Na ta način ESU spodbuja interdisciplinarnost in širi zavedanje o pomenu in nalogah digitalne humanistike v sodobnem svetu. Udeležba na ESU je bila navdihujoča izkušnja, ki bo še dolgo odmevala.

Kristina Pahor de Maiti

The 2018 Adam Kilgarriff Memorial Hike – description

Description of the hike
[Back to full text]

We will drive to the Austrian-Slovenian border and begin our ascent from the Ljubelj Pass (1058 meters above sea level) following a stunning route through the Born Tunnel (a spectacular century-old 250-meter tunnel dug directly through the mountain) and along the slopes offering a scenic view of the valley and prominent peaks.

Entering the Born Tunnel (nastja.com).
Entering the Born Tunnel (nastja.com).

We will reach the Prevala alpine pasture after 1.5 hours of walk (and 250 meters worth of ascent) and split into two groups. One will enjoy the good eats and splendid views of the Prevala alpine cottage, whereas the second will attempt a steep climb to Begunjščica via the aptly-named Calvary. It will take us additional two hours to reach the summit, at which point we will be able to choose to return to Prevala or go via a different path that will bring us to another cottage (Zelenica) and back to the starting point. The descent takes about two hours, regardless of which path we choose.

The path towards Zelenica.
The path towards Zelenica.

In terms of technique, the hike is by no means difficult, but you will require good hiking shoes, sunscreen, stamina and plenty of water. The initial part of the path goes around the slopes of the mountain, so it may prove difficult for those who don’t have a good head for heights. However, you will be accompanied by experienced mountaineers every step of the way.

Walking along the initial part of the Born Trail (Slotrips.si).
Walking along the initial part of the Born Trail (Slotrips.si).

Equipment

  • sturdy hiking boots
  • comfortable clothes (in layers, this side of the mountain can get quite hot in July but can be quite chilly and windy on the summit)
  • rain gear (anorak, no umbrellas please)
  • headlamp (we will be walking through a 250 m long unlit tunnel)
  • water bottle
  • snacks/fruit

Google form

https://docs.google.com/forms/d/1Go-AmqI93OOspPiz71pSC6v0dVfw7egKCtyjZKjkBxE/