Vtisi s 33. Evropske poletne šole logike, jezika in informatike na Univerzi v Galwayu

Med 8. in 19. avgustom 2022 je na čudoviti irski univerzi National University of Ireland Galway (v času pisanja že preimenovana v University of Galway) potekala poletna šola ESSLLI oziroma European Summer School of Logic, Language and Information, ki pod okriljem združenja FoLLI vsako leto poteka v drugem evropskem mestu. Poletna šola, ki je bila letos že 33. zapovrstjo, med sabo interdisciplinarno povezuje znanja in veščine s treh krovnih področij, to so logika, jezik in računalništvo. Kot vsako leto so bila tudi letos na voljo različna predavanja, ki so bile razvrščena v tri interdisciplinarne tire: logika in jezik, logika in računalništvo, jezik in računalništvo. Na voljo je bilo kar 7 temeljnih, 16 osnovnih in 18 naprednih predavanj ter 4 ‘delavnice’, vsak dan pa je potekala tudi študentska sekcija, kjer so študenti predstavljali lastne raziskave. Poleg predavanj so organizatorji priredili še tekmo galskega nogometa, piknik, irski večer, in štiri večerna predavanja.

V prvem tednu sem se udeležila predavanj Argument Mining between NLP and Social Sciences (Rudarjenje argumentov v obdelavi naravnega jezika in v družboslovju), Hands-on Distributional Semantics for Linguists using R (Uporabna distribucijska semantika za jezikoslovce z uporabo orodja R) ter Cognitive and Computational Models of Abstractness (Kognitivni in računalniški modeli abstraktnosti). Pri prvem sta predavateljici Gabriella Lapesa in Eva Maria Vecchi predstavili osnove teorij in logike argumentacije, predstavili pomembne raziskave na področju rudarjenja in avtomatizacije rudarjenja argumentov ter izpostavili tudi pomembnost zavedanja pristranskosti pri samodejnih metodah in umetni inteligenci. V praktično usmerjenem predavanju o distribucijski semantiki sta predavateljici Stephanie Evert in Gabriella Lapesa predstavili osnove pridobivanja vektorskih reprezentacij besed na podlagi distribucijske semantike, tj. na podlagi pogostosti pojavitev ali sopojavitev, predstavili nekatere značilnosti tovrstnega vektorskega prostora ter nam omogočili praktično uporabo vektorjev z vajami v programskem jeziku R. Pri tretjem predavanju sta Diego Frassinelli in Sabine Schulte Im Walde predstavila temeljne pojme konkretnosti in abstraktnosti, jih navezala na druge termine, kot so specifičnost, splošnost, predstavljivost ipd, predstavila različne obstoječe baze človeških in polsamodejno pridobljenih ocen abstraktnosti ter prav tako ponudila praktične vaje v programskem jeziku R, na koncu pa sta predstavila različne načine uporabe ocen abstraktnosti pri drugih opravilih (npr. za samodejno prepoznavanje prenesenega jezika, samodejno prepoznavanje slik).

V drugem tednu sem se sprva želela udeležiti dveh predavanj, Graphs, Computation and Language (Grafi, računalništvo in jezik) in Creating and Maintaining High-Quality Language Resources (Izdelava in hranjenje visokokakovostnih jezikovnih virov). Po dveh dneh sem prvo predavanje opustila zaradi prevelike matematično-logične podkrepljenosti predavanj in prevelike hitrosti podajanja snovi. Drugo predavanje je vodil izvrstni predavatelj Valerio Basile, ki nam je najprej predstavil različne vrste jezikovnih virov, nato pa smo se spoznali z različnimi načini označevanja korpusov, tehnik za poenotenje ocen in metod za izračunavanje strinjanja med ocenjevalci. Zadnji dan je predstavil še meni izjemno zanimiv, razstirajoč pogled oziroma priporočilo za hranjenje podatkov, »perspektivizem«, ki zagovarja ohranjanje izvirnih ocen posamičnih ocenjevalcev ter tako, namesto da samo privzame večinsko mnenje, nudi vpogled tudi v mnenje manjšine ali različnih podskupin človeških ocenjevalcev. Pred zadnjim večernim predavanjem Samsona Abramskyja o kvantnem računanju sem poslušalce povabila še na prihodnjo šolo ESSLLI, ki bo med 31. avgustom in 11. julijem 2023 potekala v Ljubljani.

Poletna šola je bila izvrstna izkušnja. Za razliko od lanskega leta, ko je šola potekala po spletu, se je bilo letos mogoče organsko spoznavati, družiti in debatirati tako s soudeleženci šole kot tudi z organizatorji in predavatelji. Na šoli sem tako poleg novih vpogledov in znanj pridobila še veliko poznanstev z vseh koncev sveta.
Za konec bi se rada zahvalila društvu SDJT za podeljeno štipendijo, ki mi je omogočila to neprecenljivo izkušnjo.

Mojca Brglez