Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
29. 9.–1. 10. 2016

www.sdjt.si/jtdh-2016/

Ob jubilejni deseti Konferenci Jezikovne tehnologije smo se odločili za programsko širitev na področje digitalne humanistike. V samem izhodišču je digitalna humanistika izrazito interdisciplinarno in kolaborativno raziskovalno delo, ki bistveno spreminja ustaljene humanistične pristope ter spodbuja razvoj novih analitičnih tehnik in metod, v slovenskem prostoru pa še ni imela skupnega mesta za predstavitev dosežkov svojega dela in diskusijo med različnimi deležniki na področju. Zato so Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI konec septembra 2016 organizirali konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”.

Zbornik konference

Videoposnetki vabljenih predavanj

Urnik konference

Fotogalerija

Vabljena predavanja

 • Laurent Romary, Inria, team Alpage; DARIAH EU:
  The Text Encoding Initiative: 30 years of accumulated wisdom and its potential for a bright future
 • Daniel Zeman, Karlova Univerza v Pragi:
  Universal Dependencies for Slavic Languages
 • Niels-Oliver Walkowski, Akademija Berlin-Brandenburg in DARIAH-DE:
  The Landscape of Digital Annotations and its Meaning
 • Oliver Čulo, FTSK Univerza v Mainzu:
  Contrasting post-editing and human translation along the dimension of term translation
 • Peter Juel Henrichsen, Copenhagen Business School:
  Speech is Golden – on ASR at the service of the Danish public sector

Panel “Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe”

Panel je bil organiziran v sklopu raziskovalnega projekta KAS z namenom, da preveri stanje in potrebe slovenske terminologije z namenom, da lahko projekt čim bolje uresniči svoje poslanstvo na tem področju. Panel je povezovala Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Govorci in govorke so bili:

 • Urban Bren, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Miro Romih, Amebis, d. o. o., Kamnik
 • Mojca Žagar Karer, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • Katja Benevol Gabrijelčič, Islovar
 • Sašo Dolenc, Kvarkadabra
 • Katarina Krapež, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Študentska sekcija

V sklopu konference smo organizirali tudi študentsko sekcijo, na kateri je bilo predstavljenih 6 prispevkov. Nagrado za najboljši študentski prispevek sta prejela Miha Helbl in Žiga Domevšček za Gradnjo in analizo petjezičnega korpusa podnaslovov govorov TED.

Predstavitev sponzorjev

V okviru konference je bila ena od sekcij posvečena predstavitvi sponzorjev, kjer sta se predstavili podjetji Alpineon in Mikrografija.


Pomembni datumi

 • 07. 03. 2016    podaljšani rok za oddajo razširjenega povzetka
 • 04. 04. 2016    obvestilo o sprejetju povzetka
 • 10. 06. 2016    (oddaja celotnega prispevka, podaljšani rok)
 • 22. 07. 2016    obvestilo o sprejetju prispevka
 • 25. 08. 2016    rok za prijavo na konferenco
 • 01. 09. 2016    oddaja končnega prispevka oz. povzetka
 • 29. 09.–01. 10. 2016    KONFERENCA

Prispevke bomo zbirali najprej kot razširjene povzetke, nato pa se bodo avtorji sprejetih prispevkov odločili, ali bodo povzetek razširili v polni prispevek, ki bo ponovno recenziran in objavljen v zborniku, ali pa bodo ostali pri razširjenem povzetku, ki bo objavljen v knjižici povzetkov. Avtorjem prepuščamo, ali bodo povzetek oz. polni prispevek oddali v recenzijo anonimiziran ali ne.

Uradni jeziki konference so angleščina, slovenščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina in makedonščina.

Razširjeni povzetki naj bodo dolgi do tri strani, polni prispevki pa 4–8 strani. Končne verzije obojih naj bodo stavljene v skladu s predlogo konference:

Prispevke zbiramo preko platforme EasyChair na tej povezavi.

Avtorji prispevkov naj označijo, ali gre za študentski prispevek, kjer morajo vsi avtorji biti do- ali podiplomski študentje. Ti prispevki bodo na konferenci imeli svojo sekcijo, izbran in nagrajen pa bo tudi najboljši študentski prispevek.

Knjižica povzetkov in zbornik prispevkov bosta dostopna na spletu ob začetku konference.

Registracija

 • Prijavnica: klikni na povezavo
 • Kotizacija:
  • redni udeleženci: 80 EUR
  • študentje, soavtorji in udeleženci brez prispevka: brezplačno
 • Rok za prijavo: 15. 8. 2016

Za vsak prispevek je potrebno poravnati eno kotizacijo. Za študente, soavtorje in slušatelje brez prispevka je udeležba na konferenci brezplačna, registracija pa je zaradi lažje organizacije predavalnic, odmorov za kavo in kosil obvezna. Registracijo bo pobirala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Po zbiranju prijav vam bomo izstavili račun, ki ga bo potrebno poravnati do 5. 9. 2016. V primeru vprašanj ali težav v zvezi s plačilom se obrnite na andrej.prosen@ff.uni-lj.si.

Nastanitev in transferji

 • seznam hostlov in hotelov v bližini konference je tu
 • možnosti javnega prevoza do Ljubljane so tu
 • možnosti javnega prevoza po Ljubljani so tu

Organizacija

Organizacijski odbor

 • Darja Fišer (predsednica, SDJT, FF)
 • Jerneja Fridl (DARIAH-SI, ZRC SAZU)
 • Vojko Gorjanc (CJVT, FF)
 • Simon Krek (CJVT, CLARIN.SI, IJS)
 • Mojca Šorn (DARIAH-SI, INZ)
 • Kaja Dobrovoljc (študentska sekcija, SDJT)

Programski odbor

Predsedstvo programskega odbora

 • izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan” (CLARIN.SI, predsednik)
 • doc. dr. Darja Fišer, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (SDJT)
 • prof. dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (CJVT)
 • dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino (DARIAH-SI)

Vodje tematskih področij

 • Govorne tehnologije: dr. Jerneja Žganec Gros, Alpineon d.o.o.
 • Jezikovne tehnologije: izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan”
 • Prevodoslovje: prof. dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Leksikologija in leksikografija: dr. Simon Krek, Institut “Jožef Stefan” / Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
 • Jezikovna standardizacija: doc. dr. Helena Dobrovoljc, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • Jezikovna didaktika in opismenjevanje: dr. Špela Arhar Holdt, Trojina / Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Izobraževanje: izr. prof. dr. Karmen Pižorn, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Literarne vede: prof. dr. Miran Hladnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Zgodovinopisje: dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Tehnološke rešitve za raziskave in predstavitve kulturne dediščine: dr. Jerneja Fridl, ZRC SAZU
 • Digitalne umetnosti in prakse: dr. Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Diseminacija in arhiviranje digitalnih vsebin: dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino

Člani programskega odbora

 • prof. dr. Zoran Bosnić, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Narvika Bovcon, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Václav Cvrček, Inštitut češkega narodnega korpusa, Karlova univerza v Pragi
 • prof. dr. Vlado Delić, Fakulteta za tehnične vede, Univerza v Novem Sadu
 • prof. dr. Simon Dobrišek, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • mag. Tatjana Hajtnik, Arhiv Republike Slovenije
 • doc. dr. Mario Hibert, Filozofska fakulteta, Univerza v Sarajevu
 • prof. dr. Ivo Ipšić, Tehniška fakulteta, Univerza na Reki
 • doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • prof. dr. Zdravko Kačič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • dr. Iztok Kosem, Trojina in Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Žiga Kokalj, Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU
 • dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Cvetana Krstev, Filozofska fakulteta, Univerza v Beogradu
 • doc. dr. Drago Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU
 • doc. dr. Nikola Ljubešić, Odsek za informacijske in komunikacijske znanosti, Univerza v Zagrebu
 • prof. dr. Nataša Logar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Matija Marolt, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. France Mihelič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Maja Miličević, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu
 • prof. dr. Dunja Mladenić, Laboratorij za umetno inteligenco, Institut “Jožef Stefan”
 • dr. Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
 • Miha Peče, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 • doc. dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 • prof. dr. Marko Robnik-Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • dr. Tanja Samardžić, Univerza v Zurichu
 • dr. Miha Seručnik, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
 • prof. dr. Franc Solina, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Jan Šnajder, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Zagrebu
 • doc. dr. Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Benjamin Štular, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
 • doc. dr. Darinka Verdonik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • doc. dr. Aleš Vaupotič, Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici