KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2022

15. in 16. september 2022

https://www.sdjt.si/jtdh-2022
English page:
https://www.sdjt.si/jtdh-2022/en

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Inštitut za novejšo zgodovino (INZ) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI 15. in 16. 9. 2022 organizirajo konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

 • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
 • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
 • digitalna humanistika in zgodovinopisje, literarne vede, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
 • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljeni predavanji, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco. Uradna jezika konference bosta slovenščina in angleščina.

Pomembni datumi

 • 15. 5. 2022 rok za oddajo prispevkov in povzetkov
 • 30. 5. 2022 podaljšani rok za oddajo prispevkov in povzetkov
 • 30. 6. 2020 obvestilo o sprejetju prispevka/povzetka
 • 15. 8. 2022 oddaja končnega prispevka/povzetka
 • 15.-16. 9. 2022 konferenca

Za konferenco zbiramo tako razširjene povzetke kot tudi polne prispevke. Razširjeni povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, polni prispevki pa v konferenčnem zborniku. Oboji bodo ob začetku konference objavljen na konferenčni spletni strani pod licenco Creative Commons. Avtorjem prepuščamo odločitev, ali bodo razširjeni povzetek oz. polni prispevek v recenziranje oddali anonimizirano ali ne.

Uradna jezika konference sta slovenščina in angleščina.

Razširjeni povzetki naj bodo dolgi do 2-4 strani, polni prispevki pa 6-8 strani v skladu s predlogo konference:

Prispevke zbiramo preko platforme EasyChair na tej povezavi.

Avtorji študentskih (polnih) prispevkov naj ob oddaji to označijo tako, dodajo ključno besedo (keyword) “študentski prispevek”. Pri študentskih prispevkih morajo biti vsi avtorji do- ali podiplomski študenti. Ti prispevki bodo imeli na konferenci svojo sekcijo, izbran in nagrajen pa bo tudi najboljši študentski prispevek

Organizacija

Za več informacij pišite na elektronski naslov Organizacijskega odbora (mojca.sorn@inz.si)

Organizacijski odbor

 • Mojca Šorn, predsednica (INZ)
 • Ana Cvek (INZ)
 • Kaja Dobrovoljc (FF UL, IJS)
 • Jerneja Fridl (ZRC SAZU)
 • Katja Meden (IJS)
 • Mihael Ojsteršek (INZ)
 • Nataša Rozman (INZ)

Programski odbor

Predsedstvo programskega odbora

 • Darja Fišer (predsednica), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za novejšo zgodovino
 • Simon Dobrišek, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan”
 • Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Matej Klemen (študentska sekcija), Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
 • Aleš Žagar (študentska sekcija), Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Člani programskega odbora

 • Špela Arhar Holdt, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Petra Bago, Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu
 • Vuk Batanović, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Beogradu
 • Zoran Bosnić, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Narvika Bovcon, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Václav Cvrček, Inštitut češkega narodnega korpusa, Karlova univerza v Pragi
 • Jaka Čibej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Helena Dobrovoljc, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • Kaja Dobrovoljc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Jerneja Fridl, ZRC SAZU
 • Polona Gantar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Miran Hladnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Ivo Ipšić, Univerza na Reki
 • Mateja Jemec Tomazin, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • Alenka Kavčič, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Iztok Kosem, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Simon Krek, Laboratorij za umetno inteligenco, Institut “Jožef Stefan”
 • Jakob Lenardič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Nikola Ljubešić, Odsek za tehnologije znanja, Institut “Jožef Stefan”
 • Nataša Logar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Matija Marolt, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Sanda Martinčić Ipšić, Univerza na Reki
 • Maja Miličević Petrović, Univerza v Bolonji
 • Dunja Mladenić, Laboratorij za umetno inteligenco, Institut “Jožef Stefan”
 • Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, ZRC SAZU
 • Matevž Pesek, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU
 • Senja Pollak, Odsek za tehnologije znanja, Institut “Jožef Stefan”
 • Ajda Pretnar Žagar, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Marko Robnik Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Tanja Samardžić, Univerza v Zurichu
 • Miha Seručnik, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU
 • Mirjam Sepesy Maučec, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Branislava Šandrih Todorović, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu
 • Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Simon Šuster, Univerza v Melbournu
 • Daniel Vasić, Univerza v Mostarju
 • Darinka Verdonik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Andrej Žgank, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Jerneja Žganec Gros, Alpineon d.o.o.
 • Branko Žitko, Fakulteta za znanost, Univeza v Splitu