JTDH 2020 PROCEEDINGS

Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities 2020

Video recordings of the discussions are available on the conference schedule page.

Invited lectures

 • Sara Tonelli: Abusive Language Detection: Too much Digital, not enough Humanities? (Avtomatsko prepoznavanje nasilnega govora: preveč digitalne, premalo humanistike?) [PDF] [Video]
 • Kaspar Beelen: Speaking on behalf of others – Why the digital humanities should care about parliamentary data (Govorjenje v imenu drugih – Zakaj naj digitalno humanistiko zanimajo parlamentarni podatki) [PDF] [Video]

Papers

 • Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej: Rezultati projekta “Slovar sopomenk sodobne slovenščine: od skupnosti za skupnost“ [PDF] [Video]
 • Špela Arhar Holdt, Senja Pollak, Marko Robnik-Šikonja, Simon Krek: Referenčni seznam pogostih splošnih besed za slovenščino [PDF] [Video]
 • Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič: Literarne pešpoti v povečani resničnosti na področju med Goriško, Tržaško pokrajino in Furlanijo: Konceptualna zasnova, izvedba in trajno vzdrževanje [PDF] [Video]
 • Simon Krek, Tomaž Erjavec, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Janez Brank: The ssj500k Training Corpus for Slovene Language Processing [PDF] [Video]
 • Jakob Lenardič, Darja Fišer: Epistemic modal adverbs in Slovenian academic discourse [PDF] [Video]
 • Katja Meden, Ana Cvek: Nadgradnja Zgodovinarskega indeksa citiranosti [PDF] [Video]
 • Kristina Pahor de Maiti, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec: Grammatical Footprint of Socially Unacceptable Facebook Comments [PDF] [Video]
 • Martin Pernuš, Simon Dobrišek: Načrtovanje jezikovne komponente generativnega nasprotniškega nevronskega omrežja [PDF] [Video]
 • Katja Mihurko Poniž, Narvika Bovcon, Aneta Trajanov, Tina Smrekar: Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist [PDF] [Video]
 • Maja Popović, Alberto Poncelas: Extracting correctly aligned segments from unclean parallel data using character n-gram matching [PDF] [Video]
 • Marko Pranjić, Vid Podpečan, Marko Robnik-Šikonja, Senja Pollak: Evaluation of related news recommendations using document similarity methods [PDF] [Video]
 • Marko Robnik-Šikonja, Kristjan Reba, Igor Mozetič: Cross-lingual Transfer of Twitter Sentiment Models Using a Common Vector Space [PDF] [Video]
 • Anka Supej, Matej Ulčar, Marko Robnik Šikonja, Senja Pollak: Dimenzija spola v slovenskih vektorskih vložitvah besed: primerjava modelov prek analogij poklicev [PDF] [Video]
 • Darinka Verdonik, Simona Majhenič, Špela Antloga, Sandi Majninger, Marko Ferme, Kaja Dobrovoljc, Simona Pulko, Mira Krajnc Ivič, Natalija Ulčnik: Uporaba jezikovnotehnoloških virov in postopkov pri razvoju učnega e-okolja Slovenščina na dlani [PDF] [Video]
 • Lucia Vlášková, Hana Strachoňová: Selected methodological challenges of sign language lexicography [PDF] [Video]
 • Andrej Žgank, Mirjam S. Maučec, Gregor Donaj: Razpoznavalnik tekočega govora UMB Broadcast News 2020: prehod na arhitekturo z nevronskimi mrežami [PDF] [Video]

Abstracts

 • Karoline Irschara, Claudia Posch, Astrid Grams, Leonhard Gruber, Anna-Lena Huber, Stephanie Mangesius, Gerhard Rampl, Birgit Waldner, Bernhard Glodny: Challenges in Building a Corpus of Unstructured German Radiology Reports [PDF] [Video]
 • Dolores Lemmenmeier-Batinić, Nikola Ljubešić, Tanja Samardžić: XML-Encoding of a spoken Serbian corpus targeting forms of address [PDF] [Video]
 • Mojca Stritar Kučuk: Modul Leto plus – prvi korak do korpusa slovenščine kot tujega jezika [PDF] [Video]
 • Andrej Pančur, Neja Blaj Hribar, Mihael Ojsteršek, Mojca Šorn: Projekt Vojaške žrtve prve svetovne vojne na Slovenskem [PDF] [Video]
 • Darinka Verdonik, Matej Rojc, Izidor Mlakar, Danilo Zimšek, Zdravko Kačič, Albin Bregant, Marko Ferme, Milan Ojsteršek, Tomaž Erjavec: Raziskovalna infrastruktura projekta RI-SI CLARIN [PDF] [Video]

Student papers

 • Zoran Fijavž: Ambivalence of Queer Visibility in Video-Based Social Media Content [PDF] [Video]
 • Andraž Pelicon: Zaznavanje sentimenta v novicah z globokimi nevronskimi mrežami [PDF] [Video]
 • Eva Trivunović: Variante in modifikacije (iz)biblijskih frazemov [PDF] [Video]

Student Abstratcs

 • Špela Antloga: Korpus metafor KOMET 1.0 [PDF] [Video]
 • Magdalena Schlintl, Kerstin Pawluch, Mara Rader, Verena Novak-Geiger: Working with Digital Devices in Teacher Training Using the Example of the Teaching-Learning-Lab [PDF] [Video]