Urnik / Timetable

JTDH 2020 / LTDH 2020

Četrtek / Thursday, 24. 9. 2020

Petek / Friday, 25. 9. 2020

Četrtek / Thursday, 24. 9. 2020

13:00-
13:30
Otvoritev in vabljeno predavanje 1 / Opening and keynote 1:
Vodja sekcije / Session Chair: Filip Dobranić
Otvoritev / Opening [Video]

Sara Tonelli
Abusive Language Detection: Too much Digital, not enough Humanities?
(Avtomatsko prepoznavanje nasilnega govora: preveč digitalne, premalo humanistike?)

[PDF] [Video]
Diskusija / Discussion [Video]
13:30-
14:30

Sekcija 1 / Session 1:
Jezikovne in govorne tehnologije / NLP and Speech Technologies

Vodja sekcije / Session Chair: Tanja Samardžić
Diskusija / Discussion [Video]

Dolge predstavitve / Long presentations:

Anka Supej, Matej Ulčar, Marko Robnik Šikonja, Senja Pollak:
Dimenzija spola v slovenskih vektorskih vložitvah besed: primerjava modelov prek analogij poklicev
[PDF] [Video]

Andrej Žgank, Mirjam S. Maučec, Gregor Donaj:
Razpoznavalnik tekočega govora UMB Broadcast News 2020: prehod na arhitekturo z nevronskimi mrežami
[PDF] [Video]

Kratke predstavitve / Short presentations:

Marko Pranjić, Vid Podpečan, Marko Robnik-Šikonja, Senja Pollak:
Evaluation of related news recommendations using document similarity methods
[PDF] [Video]

Maja Popović, Alberto Poncelas:
Extracting correctly aligned segments from unclean parallel data using character n-gram matching
[PDF] [Video]

Marko Robnik-Šikonja, Kristjan Reba, Igor Mozetič:
Cross-lingual Transfer of Twitter Sentiment Models Using a Common Vector Space
[PDF] [Video]

Martin Pernuš, Simon Dobrišek:
Načrtovanje jezikovne komponente generativnega nasprotniškega nevronskega omrežja
[PDF] [Video]

Darinka Verdonik, Matej Rojc, Izidor Mlakar, Danilo Zimšek, Zdravko Kačič, Albin Bregant, Marko Ferme, Milan Ojsteršek, Tomaž Erjavec:
Raziskovalna infrastruktura projekta RI-SI CLARIN
[PDF] [Video]

Andraž Pelicon:
Zaznavanje sentimenta v novicah z globokimi nevronskimi mrežami (Študentski prispevek / Student paper)
[PDF] [Video]
15:00-
16:00
Sekcija 2 / Session 2:
Jezikovni viri / Language resources

Vodja sekcije / Session Chair: Darinka Verdonik
Diskusija / Discussion [Video]

Dolge predstavitve / Long presentations:

Simon Krek, Tomaž Erjavec, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Janez Brank:
The ssj500k Training Corpus for Slovene Language Processing
[PDF] [Video]

Špela Arhar Holdt, Senja Pollak, Marko Robnik-Šikonja, Simon Krek:
Referenčni seznam pogostih splošnih besed za slovenščino
[PDF] [Video]

Lucia Vlášková, Hana Strachoňová:
Selected methodological challenges of sign language lexicography
[PDF] [Video]

Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej:
Rezultati projekta “Slovar sopomenk sodobne slovenščine: od skupnosti za skupnost“
[PDF] [Video]

Kratke predstavitve / Short presentations:

Dolores Lemmenmeier-Batinić, Nikola Ljubešić, Tanja Samardžić:
XML-Encoding of a spoken Serbian corpus targeting forms of address
[PDF] [Video]

Karoline Irschara, Claudia Posch, Astrid Grams, Leonhard Gruber, Anna-Lena Huber, Stephanie Mangesius, Gerhard Rampl, Birgit Waldner, Bernhard Glodny:
Challenges in Building a Corpus of Unstructured German Radiology Reports
[PDF] [Video]

Mojca Stritar Kučuk:
Modul Leto plus – prvi korak do korpusa slovenščine kot tujega jezika
[PDF] [Video]

Špela Antloga:
Korpus metafor KOMET 1.0 (Študentski prispevek / Student paper)
[PDF] [Video]

16:00-
17:00
Panel:
RSDO - Razvoj slovenščine v digitalnem okolju / RSDO - The Development of Slovene in the Digital Environment

Vodja sekcije / Session Chair: Špela Arhar Holdt
[Video]

Petek / Friday, 25. 9. 2020

13:00-
13.30
Vabljeno predavanje 2 / Keynote 2:
Vodja sekcije / Session Chair: Dan Podjed

Kaspar Beelen
Speaking on behalf of others - Why the digital humanities should care about parliamentary data
(Govorjenje v imenu drugih - Zakaj naj digitalno humanistiko zanimajo parlamentarni podatki)

[PDF] [Video]
Diskusija / Discussion [Video]
13:30-
14:30
Sekcija 3 / Session 3:
Korpusna analiza / Corpus analysis

Vodja sekcije / Session Chair: Kristina Štrkalj Despot
Diskusija / Discussion [Video]

Dolge predstavitve / Long presentations:

Kristina Pahor de Maiti, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec:
Grammatical Footprint of Socially Unacceptable Facebook Comments
[PDF] [Video]

Jakob Lenardič, Darja Fišer:
Epistemic modal adverbs in Slovenian academic discourse
[PDF] [Video]

Zoran Fijavž:
Ambivalence of Queer Visibility in Video-Based Social Media Content (Študentski prispevek / Student paper)
[PDF] [Video]

Eva Trivunović:
Variante in modifikacije (iz)biblijskih frazemov (Študentski prispevek / Student paper)
[PDF] [Video]
15:00-
16:00
Sekcija 4 / Session 4:
Digitalna humanistika in pedagogika / Digital Humanities and Pedagogy

Vodja sekcije / Session Chair: Miran Hladnik
Diskusija / Discussion [Video]

Dolge predstavitve / Long presentations:

Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:
Literarne pešpoti v povečani resničnosti na področju med Goriško, Tržaško pokrajino in Furlanijo: Konceptualna zasnova, izvedba in trajno vzdrževanje
[PDF] [Video]

Katja Meden, Ana Cvek:
Nadgradnja Zgodovinarskega indeksa citiranosti
[PDF] [Video]

Darinka Verdonik, Simona Majhenič, Špela Antloga, Sandi Majninger, Marko Ferme, Kaja Dobrovoljc, Simona Pulko, Mira Krajnc Ivič, Natalija Ulčnik:
Uporaba jezikovnotehnoloških virov in postopkov pri razvoju učnega e-okolja Slovenščina na dlani
[PDF] [Video]

Kratke predstavitve / Short presentations:

Katja Mihurko Poniž, Narvika Bovcon, Aneta Trajanov, Tina Smrekar:
Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist
[PDF] [Video]

Andrej Pančur, Neja Blaj Hribar, Mihael Ojsteršek, Mojca Šorn:
Projekt Vojaške žrtve prve svetovne vojne na Slovenskem
[PDF] [Video]

Magdalena Schlintl, Kerstin Pawluch, Mara Rader, Verena Novak-Geiger:
Working with Digital Devices in Teacher Training Using the Example of the Teaching-Learning-Lab (Študentski prispevek / Student paper)
[PDF] [Video]
16:00-
16:15
Podelitev nagrade najboljšemu študentskemu prispevku in zaključek konference / Best Student Paper Award & Closing
Vodja sekcije / Session Chair: Ajda Pretnar
[Video]
16:15-
17:00
Občni zbor SDJT / Annual meeting SDJT
Vodja sekcije / Session Chair: Simon Dobrišek