O društvu

O društvu SDJT

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je bilo ustanovljeno 1998 in združuje vse, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami z raziskovalnega, razvojnega, pedagoškega ali uporabniškega vidika ali jih jezikovne tehnologije zanimajo. Delo društva je usmerjeno predvsem k jezikovnim tehnologijam za slovenski jezik. Od leta 2011 ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Društvo ima 120 članov.


Društveni dogodki

  • Občni zbori potekajo vsako leto v okviru kakšnega zanimivega jezikovnotehnološkega dogodka
  • Konference o jezikovnih tehnologijah potekajo vsako drugo leto v okviru metakonference Information Society na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani
  • Posveti društva občasni posveti o dosežkih in načrtih jezikovnotehnološke skupnosti v Sloveniji, ki so organizirani na različnih lokacijah po vsej državi
  • JOTA na jezikovnotehnološkem abonmaju gostimo domače in tuje predavatelje, srečanja potekajo približno enkrat mesečno na Filozofski fakulteti v Ljubljani

Jezikovne tehnologije v Sloveniji in po svetu