JTIU

Informacije in gradiva o jezikovnotehnološkem izobraževanju za učitelje najdete na tej povezavi.