SDJT

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

 
 

Orodja


Konkordančniki:

 1. -Gigafida

 2. -Kres

 3. -GOS

 4. -FidaPLUS

 5. -Nova beseda

 6. -NoSketch Engine


Obdelava besedil:

 1. -slovenski črkovalnik µBesAna

 2. -slovnični pregledovalnik slovenskih besedil Besana

 3. -spletni vmesnik za oblikoskladenjsko označevanje in lematizacijo besedil JOS

 4. -oblikoskladenjski označevalnik in lematizator za slovenski jezik Obeliks

 5. -skladenjski razčlenjevalnik SSJ

 6. -določanje oblikoslovnih oznak in lem ZRC

 7. -luščilnik terminologije za slovenščino LUIZ


Jezikovni korpusi


Enojezični splošni:

 1. -Korpus pisnega jezika Gigafida, 1 milijarda besed

 2. -Referenčni korpus Kres, 100 milijonov besed

 3. -Korpus pisnega jezika Nova beseda, 318 milijonov besed

 4. -Učni korpus ssj500k, 500.000 besed

 5. -Prosto dostopen korpus ccGigafida, 100 milijonov besed

 6. -Prosto dostopen korpus ccKres, 10 milijonov besed

 7. -Korpus starejše slovenščine IMP, 3 milijone besed

 8. -Skladenjsko označen korpus SDT, 30.000 besed

 9. -Govorni korpus Gos, 1 milijon besed


Enojezični specializirani:

 1. -Šolar: Korpus pisnih šolskih izdelkov, 1 milijon besed

 2. -iKorpus: korpus besedil s področja informatike in računalništva, 14 milijonov besed

 3. -KORP: korpus besedil odnosov z javnostmi, 1,8 milijona besed


Večjezični:

 1. -korpus SPOOK: večjezični primerljivi prevodoslovni korpus

 2. -EVROKOPUS: vzporedni korpus angleško-slovenskih besedil o zakonodaji EU, 11 milijonov besed

 3. -MULTEXT-East: oblikoslovno označen večjezični korpus, večjezične oblikoslovne oznake in računalniški leksikon


Projekti:

 1. -SSJ: razvoj referenčnega korpusa in leksikalne baze slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem ter razvoj pedagoških priročnikov za poučevanje slovenščine

 2. -IMP: jezikovni viri starejše slovenščine

 3. -JOS: jezikoslovno označevanje slovenskega jezika

 4. -SIGNOR: korpus slovenskega znakovnega jezika in pilotna slovnica

 5. -CLARIN: evropska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire

 6. -FLaReNet: evropska mreža za razvoj jezikovnih virov in jezikovnih tehnologij


Posredniki:

 1. -META-SHARE: zbirka metapodatkov o jezikovnih virih, vključuje slovenščino

 2. -ELRA/ELDA: posredniška hiša za jezikovne vire, vključuje slovenščino

 3. -LDC: konzorcij za izmenjavo jezikovnih virov


Digitalne knjižnice


 1. -IMP: digitalna knjižnica starejših slovenskih knjig

 2. -dLib.si: Digitalna knjižnica Slovenije

 3. -Wikivir: Slovenska leposlovna klasika: digitalizirano slovensko leposlovje

 4. -e-ZRC: Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva


Slovarji in leksikalni viri


Slovarski viri:

 1. -Sloleks: slovenski oblikoslovni leksikon

 2. -SSSJ: spletni slovar slovenskega jezika

 3. -LBS: leksikalna baza slovenskega jezika

 4. -IMP: slovar slovenskih zastarelih besed

 5. -BOS@ZRC: slovarske zbirke na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 6. -Termania: portal brezplačnih slovarjev za različne jezike in področja

 7. -gov.si: seznam večjezičnih spletnih slovarjev

 8. -Evroterm: terminološki slovar EU

 9. -Islovar: terminološki slovar informatike

 10. -Angleško-slovenski računalniški slovar

 11. -sloWNet: slovenski semantični leksikon

 12. -Wikislovar: splošni prosti slovar slovenščine

 13. -Razvezani jezik: prosti slovar žive slovenščine


Pedagoški priročniki

 1. -Pedagoški slovnični portal

 2. -Slogovni priročnik


Preverjanje in učenje jezika

 1. -Pregibnik: računalnik vam pregiba slovanske besede

 2. -Sloleks: leksikon besednih oblik za slovenščino

 3. -SFT: slovenščina za popotnike


Strojno prevajanje

 1. -Presis: strojni prevajalnik za slovenščino-angleščino in slovenščino-nemščino

 2. -Google translate: statistični strojni prevajalnik za številne jezike

 3. -bing Translator: statistični strojni prevajalnik za številne jezike

 4. -iTranslate: portal statističnih prevajalnikov za številne jezike

Govor

 1. -Govorec: sintetizator govora Amebis Govorec

 2. -Proteus TTS: sintetizator govora

 3. -SAMPA-sl: SAMPA fonetični simboli za slovenski jezik

 

Jezikovni viri in servisi